Обръщение към партньорите на УНИЦЕФ

27.12.2017 00:00

Уважаеми партньори, представители на неправителствения сектор и доставчици на услуги, 

С наближаването на края на годината, ние в УНИЦЕФ бихме искали искрено да Ви благодарим за Вашия принос към работата ни.

С Вашата подкрепа, УНИЦЕФ осигури стоки и услуги в подкрепа на здравето и благосъстоянието на децата по целия свят. Като организация за развитие ние отчитаме многото начини, по които нашите партньори оказват положително въздействие – като например: допринасят чрез иновации и опит, предлагат възможности и  поставят стандарти в местните общности, ангажират се със съхраняването на ценностите в обществото. За това ние Ви благодарим и се надяваме, че ще запазите високите си ниво на работа.

Краят на годината е времето, когато много хора си разменят подаръци. Бихме искали да Ви информираме, че на служителите на УНИЦЕФ е забранено да получават всякакви подаръци и/или други форми на облаги. Бихме искали да Ви благодарим, че ни помагате да спазваме най-високите етични и правни стандарти на поведение. Поздравите и пожеланията за отдела, с който работите, под формата на календари, тефтери, картички, имейли и телефонни обаждания, не се считат за подаръци.

УНИЦЕФ се ангажира с предотвратяването, идентифицирането и решаването на всички неправомерни действия срещу правилата в организацията, независимо дали са извършени от служители на УНИЦЕФ или трети лица, участващи в дейности на УНИЦЕФ. УНИЦЕФ приема всички сигнали за предполагаеми нарушения отговорно.

Ние сме гарант на публичните средства и всеки долар/лев загубен от кражба или злоупотреба е долар/лев загубен в усилията ни за постигане на резултати за децата.

С благодарности към Вас като партньор за реализирането мандата на УНИЦЕФ, Ви пожелаваме здрава и щастлива нова година.

Искрено Ваш,
Екипът на УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.