Община Тунджа стартира Работилници за родители" по проект „Да пораснем заедно“ на УНИЦЕФ

10.02.2012 15:47

СОФИЯ, 10 февруари 2012 г.

Община Тунджа стартира "Работилници за родители" в рамките на проекта за ранно детско развитие „Да пораснем заедно" на УНИЦЕФ. Финансирането на Работилниците в община Тунджа е в размер на 22 663 лв. Проектът ще се реализира в периода февруари - декември 2012 г. в партньорството с пет читалища на територията на общината:

- Народно читалище „ Джон Атанасов - 1928" с. Бояджик;

- Народно читалище „Прогрес -1936", с. Дражево;

- Народно читалище „Виделина- 1928", с. Кукорево;

- Народно читалище „ Светлина -1929", с. Роза;

- Народно читалище „Просвета -1910", с. Тенево.

Основната цел на проекта е да се подобри благосъстоянието и защитата на правата на децата в община Тунджа чрез прилагане на добри практики, стандарти и програми за закрилата и грижата за детето, така както са постановени в Конвенцията на ООН за правата на детето.

Проектът предвижда провеждане на сесии за групова работа с родители, наречени „Работилница за родители". Дейностите ще се реализират в петте читалища - партньори. Всяка работилница ще предоставя групова и индивидуална работа с родители на деца от 0 до 4 годишна възраст по методика и материали, утвърдени от УНИЦЕФ. Групите ще включват 10 до 12 родители. Всяка група ще премине през програма от 11 тематични сесии.

Някои от темите в тях са: Четирите стълба на родителството, Родителски цели и психологически потребности на детето и др. Сесиите ще се провеждат веднъж седмично в удобно за родителите време. Общата продължетелност на работата с една група е 22 часа за период от два месеца и половина. В рамките на проекта ще се сформират по 2 групи за работа с родителите във всяко населено място, в които да бъдат обхванати общо около 120 родители в петте населени места Бояджик, Дражево, Кукорево, Роза, Тенево.

Наред с груповата работа, ще се провеждат и допълнителни дейности за родителите - беседи, дискусии, лекции по теми, свързани с отглеждането и възпитанието на децата. В рамките на всяка „работилница" ще бъдат предоставяни и индивидуални консултации на родителите.

За реализацията на дейностите ще бъде нает екип от специалисти, които ще преминат през специализирано обучение за работа по методиката на УНИЦЕФ.

За допълнителните консултативни дейности ще бъдат осигурени външни консултанти - педиатри, диетолози и др.

Проект „Да пораснем заедно -работилница за родители" ще предостави споделено пространство, в което могат да се срещат бъдещи родители и родители на малки деца, за да обменят опит, мисли и предизвикателства, свързани с отговорностите на родителство, както и да получат адекватна и професионална консултация от специалисти.

В настоящия проект читалищата ще бъдат активна страна и партньор на община Тунджа и УНИЦЕФ в процеса на доставка на услуги на местните общности. В малките населени места народните читалища са обществени средища с потенциал в реализацията на услуги и дейности за населението, които община Тунджа се стреми да развива и утвърждава в полза на своите жители.

ПЪЛЕН СПИСЪК НА РАБОТИЛНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИ С ДАННИ ЗА КОНТАКТ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК >>

Работилница за родители - Да пораснем заедно

16.11.2011 in Проекти

„Работилниците за родители - Да пораснем заедно" ще предоставят споделено пространство, в което могат да се срещат ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.