Общински съвет – Шумен с искане до МЗ за закриване дейността на ДМСГД-Шумен

20.12.2013 13:14

На 19.12.2013г., на редовно заседание на Общински съвет – Шумен, се взе решение за отправяне на искане до Министерство на здравеопазването за закриване дейността на Дом за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), гр. Шумен.

Закриването на ДМСГД Шумен е резултат от изпълнението на проект „Семейство за всяко дете“, подкрепен с даренията на милиони българи и предаването на bTV „Великолепната шесторка 2“, с дарение от българското правителство и допълнителни средства от УНИЦЕФ.

От началото на проекта през 2010г., от  ДМСГД са изведени над 120 деца – реинтегрирани в родните си семейства, осиновени, настанени в приемни семейства или при близки и роднини. Към настоящия момент в институцията са настанени 14 деца за резидентна грижа, за които е предвидено преместване в Центрове за настаняване от семеен тип за деца с увреждания.

На мястото на ДМСГД вече е утвърдена мрежа от нови услуги за превенция и подкрепа на деца и семейства в риск, които обхващат цялата област Шумен: три Семейно-консултативни центъра (в Шумен, Нови пазар, Велики Преслав), Дневен център за деца с увреждания в Нови пазар, Център за майчино и детско здраве в област Шумен, развитие на приемната грижа на областно ниво, услуги за превенция на изоставянето на ниво родилен дом.

До момента благодарение работата на Семейно-консултативните центрове в областта са посетени над 3300 семейства. На всяко от тях е осигурена нужната му подкрепа за достъп до здраве, образование и социални услуги. Осигурено е семейство за над 190 деца в приемна грижа, като така е предотвратено настаняването им в институция. Подкрепени са семействата на близо 200 деца, за да останат да живеят заедно и децата да не бъдат изоставени.  Над 135 деца, които не са посещавали детска градина, се подготвени за училище и вече са успешни ученици.

Медицинските сестри на Център за майчино и детско здраве, само за 6 месеца, откакто съществува Центъра, са направили над 2600 домашни посещения в 1500 семейства в областта. На всяко от тях е осигурена нужната му подкрепа – насърчаване за кърмене и пълноценно хранене, насоки за грижа за здравето и развитието на детето, както и помощ в първите, най-трудни дни след раждането.

Общински съвет – Шумен предлага освободените средства от издръжката на ДМСГД – Шумен да бъдат използвани за финансиране на здравни и социални услуги в общността на територията на община Шумен.

Решението на Общински съвет – Шумен ще влезе в сила след извеждането на всички деца от ДМСГД – Шумен и осигуряване на подходяща грижа в най-близка до семейната среда за всяко дете.

Проектът се изпълнява през 2010-13 г. в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Агенция на социално подпомагане, Министерство на здравеопазването, Държавна агенция за закрила на детето, областния управител на област Шумен и всички общини на територията на областта.

 

Семейство за всяко дете

15.10.2010 in Проекти

Всяка година над 2 000 български деца биват изоставени и настанени в институции. Медицински доказано е, че отглеждането ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.