Orange center и УНИЦЕФ България стартират дългосрочно партньорство - „Всяко дете има право на образование“

15.10.2013 12:58

15 октомври, София - УНИЦЕФ и Оrange center обявиха началото на партньорство, в което веригата магазини ще подкрепя работата на организацията в насока адресиране причините за отпадане и незаписване на децата в България за училище.

700 000 са децата на възраст 7-18 години в България. От тях 10 110 деца на възраст от 7 до 19 години никога не са посещавали училище. Почти 23 000 деца и младежи от 12 до 24 години са напуснали училище преди да завършат началното си образование, а 37,7 % от децата на възраст 15-19 години са напуснали училище, преди да зaвършат IV клас. Почти 30% от младите хора до 30-годишна възраст не ходят на училище и са безработни.

(* Данните са за населението в България за лица на 7 и повече навършени години към 1.02.2011 г., които не са посещавали училище или са с незавършено начално образование. Източник НСИ, 2012 г.).

България е сред малкото страни в ЕС-27, в които делът на преждевременно напускащите образованието деца е по-висок при момичетата, отколкото при момчетата. През последните 3-4 години в групата на никога незаписваните в училище и незавършилите началния етап обхватът на момичетата става по-висок. Една от основните причини са все още съществуващите традиции, свързани с ролята на жената в семейството като майка и съпруга,  по-ранното встъпване в съпружески отношения при момичетата, особено в по-бавно модернизиращи се общности, в които ранните бракове са традиция. Отражението на икономическата криза и задълбочаването на бедността също води до това част от момчетата в бедни семейства да бъдат ангажирани в различни форми на труд в помощ за изкарване на прехраната на своите семейства.

„Хиляди деца отпадат от училище всяка година. Да образоваш дете е равнозначно да образоваш цяла нация, защото само образованието може да промени живота на момичетата и момчетата, да се пребори с бедността, с неравенствата и дискриминацията в обществото. УНИЦЕФ, като застъпник на правата на децата по цял свят, работи, за да може всяко дете да получи образование, да има шанс да реализира своя потенциал и да увеличи възможностите си за успех в живота.“ споделя г-жа Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ за България.

Първата съвместна кампания „Дари знание за децата в България“ цели да набере средства, които да подкрепят програмите на УНИЦЕФ за адресиране причините за отпадане и незаписване на българските деца за училище. Програмите ще включват различни компоненти, като основен фокус е работата с най-уязвимите общности в областите, в които УНИЦЕФ работи – Шумен, Сливен и Монтана. Програмите са насочени към развиване на ранното учене, включване на децата във форми на предучилищно възпитание и образование, подкрепа за задържане в училище на момчетата и момичетата.

 „Ние от Orange center вярваме, че всички деца имат право да растат като пълноценни и уверени личности и именно образованието е ключът към една по-успешна България. Не можем да си позволим да бъдем безучастни към факта, че всяка година хиляди български деца напускат преждевременно класните стаи, затваряйки след себе си вратата на възможностите. УНИЦЕФ има решение и ние избрахме да бъдем част от него. Надявам се да вдъхновим нашите клиенти и партньори да подкрепят съвместните ни усилия да върнем децата в училище.“, каза госпожа Валя Диаманди, Изпълнителен директор на Orangecenter.

Партньорството се базира на ангажираността на служителите и ще предостави възможност на клиентите да даряват средства за УНИЦЕФ като добавят дарение към своята сметка в магазините на веригата.

За Orange center:

ORANGE CENTER e първата по рода си верига от магазини, която предлага на едно място книги, музикални и видео продукти, канцеларски материали и продукти за офиса, копирни и предпечатни услуги. Стартирала през 2004 г., днес тя разполага с 8 обекта в двата най-значими града в страната – София и Варна.

Голямата търговска площ на магазините, съчетана с микса и концепцията „Books, Music, Stationery” превръщат веригата в уникално за България търговско начинание, интегриращо модерния дух и култура на обществото.

С приблизително 150 служители и повече от 500 бизнес партньори, Orange center ще осъществи множество дейности за промотиране на общата  кауза и фондонабиране.

За повече информация за веригата и партньорството посетете www.orangecenter.bg или нашата Фейсбук страница.

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ работи в повече от 190 страни и територии, за да помогне в оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ за подобряване на детското здравеопазване и пълноценното хранене, добро водоснабдяване и канализация, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и защитата на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства. За повече информация за УНИЦЕФ посетете: www.unicef.bg или нашата страница във Фейсбук.

Най-добър старт за всяко дете

07.03.2013 in Проекти

През 2013 г. УНИЦЕФ България откри Център за майчино и детско здраве в област Шумен, който предоставя безплатни домашни ...

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.