Откриване на Синя стая в град Сливен – специализирано помещение за щадящо изслушване на деца

22.01.2015 16:21

 

Президентът Росен Плевнелиев се включи в инициативата на УНИЦЕФ за достъп на децата до правосъдие

 

22 януари 2015 г.  В град Сливен беше открита Синя стая - специализирано помещение за изслушване и разпит на деца. Церемонията беше последвана от кръгла маса, където професионалисти обсъдиха практики по щадящо изслушване на деца, жертви и свидетели, както и услуги за подкрепа, реинтеграция и ресоциализация на деца в конфликт със закона.

Участие в събитието, организирано от УНИЦЕФ, взеха президентът Росен Плевнелиев, министърът на правосъдието Христо Иванов, областният управител на Сливен Димитър Сяров, кметът на община Сливен Кольо Милев, посланикът на Франция Ксавие Лапер дьо Кабан, представителят на УНИЦЕФ за България Таня Радочай.

Днес заедно открихме нова Синя стая за изслушване на деца. Това ни доближава с една стъпка  до осигуряване на „достъпа до правосъдие“ на децата в областта. Но за да може да осигурим реален достъп, още много стъпки трябва да се направят. Обществото трябва да вземе решение  дали децата и младите хора имат нужда от подкрепа, когато са били наранени, правят грешки или преживяват криза, или пък да ги накаже – с действие или с бездействие, което обикновено означава едно: отнемане на шанс и бъдеще заяви представителят на УНИЦЕФ за България Таня Радочай. 

Целите на Синята стая са да се избегне допълнителното травмиране на детето в процеса на разследване и правораздаване и да се защитят правата и най-добрия му интерес, като в същото време се гарантира събирането на пълна и точна информация по даден случай, за да може да се приложи ефективно правосъдие.

Няма по-голям приоритет за дъжравата от ангажимента за грижа и закрила на най-малките и уязвимите. Затова освен с чудесно оборудване, се радвам, че сте запълнили Синята стая и със специално отношение,“ заяви президентът на Р България Росен Плевнелиев. Той добави: Благодаря на УНИЦЕФ, че мотивират хиляди хора в страната да подкрепят най-беззащитните – децата ни. А на глобално ниво именно УНИЦЕФ са тези, които посочват най-големите предизвикателства пред децата и показват на всички нас кой е правилният начин да се справим. За България това означава да се говори на висок глас, а не да се премълчава, както и да се демонстрира реална политическа воля за закрила на най-малките“.

Децата, участващи в правни процедури, независимо дали като свидетели или жертви на престъпление, деца в конфликт със закона или участници в административни и граждански производства, са уязвими и затова е необходимо да ползват щадящи процедури, прилагани от специално обучени професионалисти.

Синята стая е пресечна точка на хуманността, пресечна точка между правосъдието и другите социални услуги в подкрепа на децата. Радостен съм, че тази година очакваме откриването на още 5 Сини стаи в страната. Това е доказателство, че промяната вече се случва и в нагласите на магистратите. Защото истинска реформа ще има, когато правосъдието ни е насочено към справедливостта, към решаването на реални проблеми на обикновените хора“, заяви министърът на правосъдието Христо Иванов.

Използването на специализирани помещения за изслушване и разпит, особено за децата свидетели и жертви на насилие, се утвърждава в България в съответствие с добрите практики в страни като Норвегия, Швеция, Исландия, както и опита на Полша и Франция, съобразени с международните стандарти.

“Правосъдието защитава най-слабите от произвол. Синята стая е доказателство, че българското общество се променя за добро. Трябва специално да поздравим професионалистите, които извършват изслушванията на деца, като по този начин подпомагат спазването на правата им. Изграждането на доверителна връзка с пострадало дете е изключително трудно и заслужава  нашето уважение, заяви Негово Превъзходителство Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Р Франция в България.

Въвеждането на практиката за разпит и изслушване на деца в Синя стая е част от общите усилия на УНИЦЕФ, Областна администрация Сливен и всички общини в областта, които започнаха с подписване на Меморандум за сътрудничество за повишаване на благосъстоянието на децата. Основната цел на партньорството е създаване на модел за работа и система от комплексни услуги за цялостна подкрепа на децата и техните родители, на децата в риск и на уязвимите семейства и общности.

Партьорството с УНИЦЕФ ни помага да сме в крачка с най-новите методи за подкрепа на деца-свидетели или жертви на престъпления, както и деца в конфликт със закона, които заслужават нашето специално внимание. Освен Синята стая нашият град предлага комплексни и интегрирани услуги, които от една страна отговарят на най-високите международни стандарти, прилагани от УНИЦЕФ, а от друга са в пълен синхрон с новата реформа в правосъдието, която в момента се осъществява в България“, подчерта кметът на община Сливен Кольо Милев.

Откриването на Синята стая се случва в рамките на кампанията на УНИЦЕФ „Бъдеще без насилие за всяко дете“ и в навечерието на благотворителен концерт, целящ да събере средства за построяването на „Зона ЗаКрила“ – детски център за застъпничество и подкрепа, където децата и жените, преживели насилие, могат да получат цялостна подкрепа от психолози, лекари, юристи, социални работници. Фондонабирателният концерт ще се състои в събота, 24 януари, от 20 ч. по bTV.

За Синята стая:
„Синята стая" е специализирано помещение за изслушване и разпит на деца. Състои се от две части, разделени с т.нар. „венецианско стъкло“. Едното помещение, в което обучен професионалист води изслушването, е уютна и приветлива стая, боядисана в топли и ненатрапчиви тонове. Обстановката е дружелюбна, отсъстват външни дразнители и предразполага детето да се чувства спокойно, да изрази свободно своите мисли и да разкаже за преживяното. Второто помещение е стаята за останалите участници в процедурата. Това могат да са съдия, прокурор, разследващ полицай, следовател, обвиняем и неговия адвокат, родителите на детето или други участници в съответната процедура, които виждат детето, без то да има визуален контакт с тях.

До момента в страната са открити 14 Сини стаи, заедно с тази в Сливен. Специализирани помещения за изслушване и разпит на деца има още в: Благоевград, Бургас, Велико Търново, Видин, Дупница, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Русе, София (2), Стара Загора и Шумен. През 2014 г. в 13-те открити и действащи Сини стаи са изслушани и разпитани 120 деца по наказателни и граждански дела.

За УНИЦЕФ:
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца. 

За повече информация:
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България,
тел.: 02/9696208
E-mail: jtzocheva@unicef.org

Ивайло Спасов, Консултант Комуникации, УНИЦЕФ България,
Тел. 0888406383, 0888907330
E-mail: ispasov@unicef.org

 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.