Оценка на проект "Семейство за всяко дете" в област Шумен, България

03.10.2017 15:00

 

Окончателен доклад от оценката на проекта и становище на УНИЦЕФ 

Оценката се отнася за проекта „Семейство за всяко дете“, реализиран в област Шумен от УНИ- ЦЕФ България от октомври 2010 г. до юни 2016 г. Целта на оценката е да се „оценят подходът, резултатите, ресурсите и въздействието“ на проекта. Оценката има за отправна точка първоначалния проект на „План за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) – Шумен“.

Оценка на пректа "Семейство за всяко дете" в област Шумен, България, изтеглете от тук:

Становище на УНИЦЕФ на ръководството относно оценка на проект "Семейство за всяко дете" изтеглете от тук:

 

За УНИЦЕФ: 
УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.  

За повече информация  
Жаклин Цочева   
Директор Комуникации  
УНИЦЕФ България  
Тел.: 02/9696207 
E-mail: jtzocheva@unicef.org 

Приемна грижа

01.01.2009 in Проекти

Децата, лишени от родителски грижи, копнеят за дом и семейство. Те искат да прегръщат и да бъдат прегръщани, да обичат ...

Чуй ме сега! Утре може да е късно.

01.06.2011 in Проекти

Ранното детско развитие включва цялата необходима подкрепа за детето от пренаталното му развитие до осмата му година, ...

Всяко дете иска семейство - национална кампания за приемна грижа

01.01.2010 in Проекти

Приемната грижа означава да се грижиш за деца в твоя собствен дом, защото техните родители не са в състояние да полагат ...

Има деца, които не мечтаят за играчки

01.12.2012 in Проекти

Помогни на Дядо Коледа и УНИЦЕф да стигнат до децата в нужда. ...

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Осъдени без детство

15.04.2014 in Проекти

Изпрати SMS на 1021 и дари еднократно 2 ...

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.