Първата в страната Зона ЗаКрила отвори врати в Монтана

14.09.2015 12:53

Сигнализирай за деца в риск или жертви на насилие

Детският център за застъпничество и подкрепа е създаден с подкрепата на УНИЦЕФ и bTV, в партньорство с ИСДП и Община Монтана

Монтана, 14 Септември 2015 – В Монтана беше открит първият в страната Детски център за застъпничество и подкрепа Зона ЗаКрила. Това е иновативна услуга за деца жертви на насилие и престъпления, която обединява добри юридически, медицински, психологически и социални практики и поставя детето във фокуса на всички техни усилия. Зона ЗаКрила е създадена благодарение на даренията по време на кампанията на Детския фонд на ООН - „Осъдени без детство“, която получи широка медийна подкрепа. Функционирането на услугата ще бъде възможно с подкрепата на bTV и на десетки хиляди дарители на УНИЦЕФ, които се включиха в общите усилия срещу насилието над деца по време на благотворителния концерт-телетон „Бъдеще без насилие за всяко дете“, излъчен през януари 2015 г. Зона ЗаКрила се създава съвместно от УНИЦЕФ, Института по социални дейности и практики и Община Монтана в партньорство с Министерство на вътрешните работи и Агенцията за социално подпомагане.

„Най-важното е, че със Зона ЗаКрила се опитваме да прекъснем омагьосания кръг на насилието. Ние работим с децата в най-голяма нужда и разчитаме на партньорите ни, защото е важно заедно да даваме закрила и крила, за да има бъдеще без насилие за всяко дете.“, каза г-жа Милена Харизанова, Програмен директор „Закрила на детето“ в УНИЦЕФ България при откриването на Зона ЗаКрила.

Зона ЗаКрила осигурява непрекъсната подкрепа и застъпничество за деца, жертви на насилие и техните семейства по време на целия процес на работа по техните случаи – от момента на получаване на сигнала за насилие и започване на разследването до приключване на процеса по възстановяване и връщане към ежедневния ритъм на живот на детето и неговото семейство. Всяка една кризисна интервенция и застъпническа подкрепа, медицински услуги, консултиране, информиране и подготовка за участие в процеса на досъдебното и съдебно производство, се координира от Зона ЗаКрила. 

„Партньорството на bTV и УНИЦЕФ започна преди много години и най-важното е, че виждам как заедно постигаме резултати за децата. Горда съм, че съм част и от тази кампания и благодаря на всички зрители на bTV и всички 23 000 дарители на УНИЦЕФ, които се включиха в общата ни кауза.“, каза Мариана Векилска, един от основните поддръжници и застъпници в кампанията и водещ на предаването „Тази събота и тази неделя“ по bTV . 

Изборът на Монтана за домакин на първия Детски център за застъпничество и подкрепа не е случаен. През юли 2014 г. с подкрепата на УНИЦЕФ там беше създадена Синя стая, а Районен съд Монтана бе първият съд в България, който прие „Вътрешни правила за използване на специализирано помещение „Синя стая“ за изслушване на деца за целите на наказателния и гражданския процес“. За по-малко от година вече има 7 изслушвания на деца в специализираното помещение. Опитът от останалите 12 градове, в които има Синя стая, показва, че това е забележителен напредък в рамките на една първа година от функционирането на стаята. 

„Монтана е средище на широк спектър от социални услуги. Този нов Център за застъпничество и подкрепа е с акцент върху закрилата на най-уязвимите. Успехът на УНИЦЕФ и партньорите ще е успех и за всички нас.“, заяви г-н Златко Живков, кмет на Община Монтана при откриването на Зона ЗаКрила.

 

До края на 2015 г. предстои откриването на още два Детски центъра за застъпничество и подкрепа – в София и Шумен. Зона ЗаКрила ще работи с всички форми на насилие над деца и с техните семейства, като ще обхваща както жертви на насилие, което е извършено в миналото, така и случаи на насилие, които се случват в момента в живота на децата и семействата им. Услугата ще помага на децата-свидетели на домашно насилие и ще подкрепя родителя жертва на насилие в процеса на спиране на насилието, възстановяване и повишаване на способността да се грижи за детето с фокус върху неговата сигурност и най-добър интерес. Зона ЗаКрила предлага и правно придружаване на детето и пострадалия родител, за да осигури на детето семейна среда без насилие.

Моделът за предоставянето на интегрирани услуги за деца и техните семейства е разработен от УНИЦЕФ, Института за социални дейности и практики и Фондация „Асоциация Анимус".

Защо Зона ЗаКрила е важна за децата и техните семейства:  
Детският център за застъпничество и подкрепа е стъпка към по-ефективно гарантиране на правата на децата жертви и свидетели на насилие и престъпление. Придружаването, съдействието за щадящо изслушване, подкрепата за преодоляване на последиците от травматично преживяване са само част от мерките, които сме длъжни да предоставим на децата. Това е не само морално, но и юридическо задължение по силата на Конвенцията на ООН за правата на детето и на редица европейски директиви. Усилията за изпълнение на тези задължения трябва да бъдат подкрепени, но затова е изключително важно да бъдат приети промени в Наказателно-процесуалния кодекс, които предвиждат адаптирани към нуждите на детето процедури, прилагани от обучени специалисти. От политическата воля на законодателя зависи дали на най-уязвимите участници в наказателния процес – децата, ще бъде гарантирано правосъдие, което подкрепя, възстановява и носи чувство за постигната справедливост, вместо да ги превръща в повторни жертви всеки път, когато са в контакт с правосъдната система, органите по закрила и тези на реда. 

Допълнителна информация:  
- За цялостния ремонт на Детския център за застъпничество и подкрепа – Зона ЗаКрила са инвестирани 70 000 лева, дарени от БЛАГОДЕТЕЛ-ите на УНИЦЕФ в рамките на кампанията „Осъдени без детство“, проведена през април 2014г. и широко подкрепена от десетки медии.
- По данни на Районната дирекция за социално подпомагане – Монтана, за 2014 г. подадените сигнали за насилие към Отделите за закрила на детето са 29, от които случаите на действително насилие, по които се е работило са 20.
- За първата половина на 2015 г. (към 30.06.2015 г.) сигналите за насилие, подадени към ОЗД-Монтана, са  13, а случаите на действително насилие, по които се работи 4.
- Случаите на деца, които са били настанени в Кризисен център - Монтана за 2014 г., са 26 от област Монтана и 5 деца от други области.
- За първата половина на 2015 г. (към 30.06.2015 г.) – случаите на деца жертви на насилие, които са настанени в Кризисен център, са 13 деца.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
02/9696208, е-mail: jtzocheva@unicef.org 

 

Ние вярваме в 0

09.11.2014 in Проекти

Какво е нужно, за да има 0 деца в бедност, 0 деца, жертви на насилие, 0 деца без образование, 0 деца в институции? ...

Бъдеще без насилие за всяко дете

10.11.2014 in Проекти

През месец ноември 2014 г. bTV и УНИЦЕФ България стартираха съвместна социална кампания, целяща да повиши ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.