Подкрепа за уязвимите семейства, за да се намали зависимостта от институционална грижа

10.09.2014 19:18

Ню Йорк/Женева 10 септември, 2014 - Най-малко 1,4 милиона деца в 26 страни в Централна и Източна Европа и Централна Азия растат разделени от биологичните си родители, често в институционална среда, което може да повлияе на тяхното развитие. Подпомагането на семейства в риск от раздяла може да намали необходимостта от институционална грижа и да затвърди правото на всички деца да бъдат отглеждани в грижовна семейна среда.

„Грижата от семеен тип е най-добрият вариант за децата, а институционалната грижа най-малко желателната алтернатива“, заяви изпълнителният директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк, по време на дискусия организирана съвместно с България, едновременно със септемврийската среща на Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ. Хърватия, Сърбия, Турция и Казахстан бяха също представени по време на събитието. „Защото, когато поставяме децата в любяща и подкрепяща среда, ние не само им осигуряваме безопасен дом, но им даваме и път за достигане на пълния им потенциал и превръщането им в пълноценни членове на техните общества.“ допълни Лейк.

Институционалната грижа може да подкопае физическото, интелектуалното и емоционалното развитие на децата, а изследванията показват, че семейните и базирани в общността услуги, са по-ефективни разходи в дългосрочен план. Проучване на УНИЦЕФ през 2010 година в Армения, например, установи, че настаняването на дете за една година в институция, струва средно 3,800 долара държавна помощ, в сравнение с 2,800 долара в приемна грижа, и далеч по-малко, ако това дете живее със семейството си.

В страните от Централна и Източна Европа и Централна Азия:

-  Броят на децата в институции намалява, но половината от 1.4 милиона деца в региона, които израстват разделени от биологичните си родители, живеят в големи институции.

-  Девет от десет деца, живеещи в институции, имат един или двамата живи родители.

- В някои страни, децата с увреждания представляват до 60 % от всички деца в институции, което се дължи на липсата на здравни грижи и приобщаващо образование в техните общности.

- Децата от малцинствени етнически групи, деца на самотни родители и други уязвими групи са предимно в институции.

- При много малките деца е три до шест пъти по-вероятно те да бъдат изоставени или настанени във формална грижа в критичен етап от тяхното физическо, психическо и емоционално развитие.

Много страни в Централна и Източна Европа и Централна Азия показват забележителен напредък в грижата за децата. През последните години стратегическата промяна на политиката от настаняване на децата в институции към подкрепа за уязвимите семейства, е помогнала да се избегне ненужна раздяла на семейство.

„В България, продължаващите реформи помагат все повече семейства да останат заедно“, каза Н. Пр. г-н Стефан Тафров, постоянен представител на България в ООН и Заместник-председател на Бюрото на Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ, който председателства дискусията. „Ние трябва да надградим върху този напредък, като засилим подкрепата за родителите и предприемем по-цялостен и гъвкав подход, отразяващ потребностите на отделните семейства. Към днешна дата, по-малко деца под три години са в институционална грижа, делът на децата в домовете за деца до три години в България е паднал и повече деца в тази възрастова група се въвеждат в алтернативна, базирана в общността, грижа от семеен тип или приемна грижа.“ допълни Тафров.

УНИЦЕФ работи с правителствата партньори в подкрепа на реформите в грижата за децата, със специален фокус върху най-уязвимите деца и семейства, които включват съответното законодателство и политики, както и висококачествени здравни, образователни и социални услуги.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България
тел.: 02/9696208

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

Семейство за всяко дете

15.10.2010 in Проекти

Всяка година над 2 000 български деца биват изоставени и настанени в институции. Медицински доказано е, че отглеждането ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.