Подкрепените от УНИЦЕФ центрове за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“ помагат на деца, жертви на насилие

28.02.2017 13:33

 

Новият тип услуга е създаден с подкрепата на bTV, в партньорство с общините София, Монтана, Шумен и работи по методология на Фондация „Анимус“ и ИСДП  

София, 27 Февруари 2017 – В Столична община се проведе форум, посветен на закрилата на децата от насилие. На срещата присъстваха представители на Детския фонд на ООН – УНИЦЕФ в България, на Фондация Анимус, на Столична община и на други структури и институции, които имат отношение към реализирането на едно от основните права на всяко дете – да бъде защитено от тормоз, експлоатация и злоупотреби и да расте свободно от насилие. Именно такъв тип цялостна подкрепа предоставят подкрепените от УНИЦЕФ и партньори центове за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“. Те работят в градовете София, Шумен и Монтана – с лиценз от Държавна агенция за закрила на детето за интегрирана социална услуга за деца, преживели или в риск от насилие и техните семейства. 

Независим преглед на дейността на трите центъра Зона ЗаКрила една година след тяхното разкриване показа, че те напълно отговарят на добрите световни практики за интегрирани услуги в подкрепа на децата жертви на насилие“, каза Милена Харизанова, директор „Закрила на детето“ в УНИЦЕФ България. 

Сред основните препоръки на външната оценка е да се улесни достъпът на деца, свидетели или жертви на насилие, до т.нар. Сини стаи (помещения за щадящо изслушване), за да се засилят ползите от това детето да получава закрила и правосъдие на едно място; както и да се утвърди интегрираната оценка при работата с деца и тя да бъде предоставяна на съдебната система.  

От началото на своята дейност през 2015 и 2016 г. до сега трите центъра за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“ са оказали подкрепа на 162 деца и на 132 родители, които са били жертви или свидетели на насилие. 

 „В Зона ЗаКрила са развити специализирани програми за работа с деца и семейства, които включват психологическа и психотерапевтична, социална, юридическа, медицинска помощ и застъпничество. Зона ЗаКрила е на разположение на мултидисциплинарен екип от специалисти и в извънработно време, както и за реакция по сигнали, съвместно с отдел “Закрила на детето”, каза Милена Маринова, координатор на Зона ЗаКрила София. 

Добра практика е по сигналите за насилие да се свиква екип по т.нар. Координационен механизъм, който включва експерти от всички ангажирани институции, така че правата и най-добрият интерес на децата и семействата да са бъдат поставени в центъра на тяхната съвместна работа. 

„Много е важно да има партньорство между всички заинтересовани страни – Столична община изготвя цялостна стратегия за справяне с насилието над деца, но със сигурност ни е нужна подкрепата на неправителствения сектор, защото виждаме статистиката: 65% от децата търпят насилие в семейна среда; тормоз се случва и в училище, на улицата и т.н. Ние сме длъжни да закриляме най-уязвимите членове на обществото ни – децата; и има нужда и от още такива центрове за застъпничество и подкрепа, защото има все по-голяма необходимост заедно да се борим срещу насилието над деца“, каза Мина Йовчева, директор „Социални дейности“ в Столична община. 

Основе извод от срещата е, че сред главните предизвикателство пред работата и на трите центъра за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“ е необходимостта от засилване на сътрудничеството между институциите при разследването и закрилата на деца, преживели насилие, както и подписване на официални протоколи за взаимодействие. Сред другите предизвикателства са: 

УНИЦЕФ и нашите партньори работим за следните права на децата: За #ВсякоДете – закрила. За #ВсякоДете – бъдеще без насилие!  

Допълнителна информация:  
Зона ЗаКрила е създадена благодарение на даренията по време на кампанията на УНИЦЕФ - „Осъдени без детство“, която получи широка медийна подкрепа, както и с помощта на bTV и на десетки хиляди дарители на УНИЦЕФ, които се включиха в общите усилия срещу насилието над деца по време на благотворителния концерт-телетон „Бъдеще без насилие за всяко дете“, излъчен през януари 2015 г. Зона ЗаКрила се създаде съвместно от УНИЦЕФ, ИСДП, „Анимус“ и Общините София, Монтана и Шумен в партньорство с МТСП, МВР, МП, ДАЗД, АСП и ВКП. 

Данни за видове и брой случаи на насилие, по които работи Зона ЗаКрила-София през 2016г.  

Повече информация за дейностите и услугите, предлагани в Зона ЗаКрила София – вижте тук.  

Защо Зона ЗаКрила е важна за децата и техните семейства:  
Детският център за застъпничество и подкрепа е стъпка към по-ефективно гарантиране на правата на децата жертви и свидетели на насилие и престъпление. Придружаването, съдействието за щадящо изслушване, подкрепата за преодоляване на последиците от травматично преживяване са само част от мерките, които институциите следва да  предоставят на децата. Това е както морално, така и юридическо задължение по силата на Конвенцията на ООН за правата на детето и редица европейски директиви. Усилията за изпълнение на тези задължения трябва да бъдат подкрепени, но затова е изключително важно да бъдат приети промени в Наказателно-процесуалния кодекс, които предвиждат адаптирани към нуждите на детето процедури, прилагани от обучени специалисти. От политическата воля на законодателя зависи дали на най-уязвимите участници в наказателния процес – децата, ще бъде гарантирано правосъдие, което подкрепя, възстановява и носи чувство за постигната справедливост, вместо да ги превръща в повторни жертви всеки път, когато са в контакт с правосъдната система или органите по закрила и тези на реда. 

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца. 

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
02/9696208, е-mail: jtzocheva@unicef.org 

 

Да превърнем невидимото във видимо

07.03.2014 in Проекти

Кампания срещу насилието над ...

Бъдеще без насилие за всяко дете

10.11.2014 in Проекти

През месец ноември 2014 г. bTV и УНИЦЕФ България стартираха съвместна социална кампания, целяща да повиши ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

Осъдено детство? Справедливост за всяко дете

28.09.2016 in Проекти

УНИЦЕФ и Нова Броудкастинг Груп стартират съвместна информационна и застъпническа кампания за правата на децата в ...

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.