Пощенска банка и УНИЦЕФ България помагат на здравно неосигурени бременни жени да получат грижи, консултации и съвети

12.05.2014 12:35

Снимка: УНИЦЕФ България

Само за 4 месеца над 100 неосигурени бременни са били подкрепени с информация и здравни съвети благодарение на стратегическото партньорство „Най-добър старт за всяко дете“ между Пощенска банка и УНИЦЕФ България. Медицинските сестри и акушерки на „Център за майчино и детско здраве“, създаден от УНИЦЕФ в Област Шумен имат важната задача да информират бъдещите майки, че имат право на един безплатен преглед по време на бременността, както и придружаване до лекаря, за да го получат.

„Най-важно е, че партньорството с УНИЦЕФ дава реални резултати и помага на много семейства в нужда. Основното предизвикателство е липсата на профилактични грижи и лечение за бременните, които не са здравно осигурени. И тук идва помощта на медицинските сестри от Центъра за майчино и детско здраве – да достигнат до всяка бременна жена и всяко дете, за да им осигурят нужната подкрепа. Това става възможно благодарение на даренията на нашите клиенти, партньори и служители.“, каза Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка.

Основната дейност на открития през 2013 г. „Център за майчино и детско здраве“ в област Шумен е да предоставя домашни посещения на бременни жени и родители на малки деца. По време на визитите медицинските сестри и акушерки на Центъра предлагат здравна информация, консултации за безопасна бременност, подготовка за раждане, помощ в първите грижи за детето, кърмене и хранене, стимулиране на интелектуалното и емоционално развитие и др. въпроси, свързани с отглеждането на малкото дете.

„Еднократният безплатен преглед на неосигурени бременни жени, осигуряван от държавата, е важна стъпка, но е крайно недостатъчна. Една непроследена бременност представлява сериозен риск за здравето и на детето, и на майката. Затова в рамките на „Център за майчино и детско здраве“, подкрепен от партньорството „Най-добър старт за всяко дете“, ние включихме финансирането на допълнителни медицински прегледи за неосигурени бременни жени преди раждането и само за 4 месеца са проведени допълнителни 46 такива прегледи“, допълни Вера Рангелова от УНИЦЕФ България.

Пощенска банка и УНИЦЕФ си сътрудничат дългосрочно за подпомагането и развиването на мрежа от „Центрове за майчино и детско здраве“ в повече области на страната. Предстои откриването на Център за майчино и детско здраве в област Сливен през юли 2014 г., като крайната цел е този модел на домашни посещения да бъде приложен да национално ниво и всички семейства в България да получават нужната им подкрепа.

В рамките на партньорството си с УНИЦЕФ България Пощенска банка се ангажира да промотира ползите от програми, насърчаващи ранното детско развитие сред своите служители, клиенти и партньори и създаде широка платформа за набиране на дарения – на каса в офис на банката, през банкомат и чрез онлайн банкиране. Всички трансакции, свързани с даренията към УНИЦЕФ, са освободени от такси.

 

За допълнителна информация:

Отдел „Корпоративни комуникации“, Пощенска банка
тел. 02/ 8166 178, 8166 508, 8166 101, e-mail: pr@postbank.bg
http://mediacenter.postbank.bg/

Жаклин Цочева, директор „Комуникации”, УНИЦЕФ България
тел. 02/ 9696 208, е-mail: jtzocheva@unicef.org

Пощенска банка с правно име „Юробанк България” АД е член на Юробанк Груп.

Юробанк Груп е европейска банкова организация с общи активи от €80,1 млрд. евро (към 30.09.2013 г.), 20 000 служители и мрежа от над 1 100 клона в Гърция и 7 други държави. Отдадените и опитни служителите на групата предоставят специализирани услуги във всички страни, в които банковата институция е представена, подкрепяйки усилията на клиентите за успешно посрещане на финансовите предизвикателства. Юробанк Груп има стратегически позиции в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България, Румъния и Сърбия,  предлага услуги за управление на активи в Кипър, Люксембург и присъства също в Лондон и Украйна. Повече информация за Пощенска банка можете да намерите на www.postbank.bg, както и наwww.facebook.com/PostbankBG. Повече информация за Юробанк можете да намерите на www.eurobank.gr

 

УНИЦЕФ е детският фонд на Организацията на обединените нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, компании, фондации и правителства.

Център „Майчино и детско здраве“ е създаден към Медицинския център – МБАЛ Шумен, по проект на УНИЦЕФ България и с подкрепата на Министерство на здравеопазването, Агенцията за социално подпомагане, МБАЛ Шумен и Регионална здравна инспекция Шумен.

Най-добър старт за всяко дете

07.03.2013 in Проекти

През 2013 г. УНИЦЕФ България откри Център за майчино и детско здраве в област Шумен, който предоставя безплатни домашни ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.