Пощенска банка и УНИЦЕФ в партньорство за „Най-добър старт за всяко дете”

16.12.2013 11:25

16  декември 2013 г.

Пощенска банка (www.postbank.bg) и УНИЦЕФ стартират съвместен проект „Най-добър старт за всяко дете“. Стратегическото партньорство ще подпомага проекта на УНИЦЕФ за развиване на мрежа от Центрове за майчино и детско здраве, които да подкрепят семействата в грижата за малките им деца. 

„Първите 3 години от живота на всяко дете са най-важни и определят възможностите му за развитие и успех в живота. Ето защо подкрепата на родителите в грижата за децата си в този период е ключова.“ каза г-жа Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ за България и добави: “В лицето на Пощенска банка ние виждаме дългосрочен партньор, който е готов да инвестира в програми за ранното детско развитие. А тази инвестиция е най-високо възвръщаема – и за децата и за обществото.“

„За нас партньорството с УНИЦЕФ е логична стъпка в стратегията ни за корпоративна социална отговорност. Като водеща финансова институция, ние вярваме, че с голямата сила идва и голямата отговорност. А на първо място е отговорността да осигурим най-добър старт за децата в България.“ каза г-жа Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка.

Моделът на Център за майчино и детско здраве вече е въведен от УНИЦЕФ в област Шумен. Целта на дългосрочното партньорство между Пощенска банка и Детският фонд на ООН е да се наберат средства за създаване на подобни центрове в областите Сливен и Монтана. Заедно с това усилията ще бъдат насочени в информиране на повече родители за ползите от ранното общуване и учене при децата, от изграждането на емоционална връзка между детето и родителите, както и в насърчаване на кърменето и пълноценното хранене. Крайната цел на съвместните усилия е да се осигури възможност изграденият модел да бъде приложен на национално ниво, за да се подкрепят всички родители на малки деца в България.

Пощенска банка се ангажира да промотира ползите от програми, насърчаващи ранното детско развитие сред своите служители, клиенти и партньори, както и да създаде широка платформа за набиране на дарения - на каса в офис на банката, през банкомат и чрез онлайн банкиране. Всички транзакции, свързани с даренията към УНИЦЕФ са освободени от такси.

За допълнителна информация:

Илияна Захариева, началник отдел „Корпоративни комуникации”, Пощенска банка
тел. 02/81 66 100, e-mail: IZZaharieva@postbank.bg,  http://mediacenter.postbank.bg/

Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България
02/9696208, е-mail: jtzocheva@unicef.org

Пощенска банка с правно име „Юробанк България” АД е член на Юробанк Груп.

Юробанк е европейска банкова организация с общи активи от €82,1 млрд (след придобиването на New TT Hellenic Postbank – HPB и New Proton Bank – Proton през юли 2013 г.), повече от 20 000 служители и мрежа от над 1 100 клона. Юробанк Груп има стратегическа позиция в гръцката банкова система, като в същото време притежава системна роля в България, Румъния и Сърбия, предлага услуги за управление на активи в Кипър, Люксембург и Лондон и присъства и в Украйна. Повече информация за Пощенска банка можете да намерите на www.postbank.bg, както и на www.facebook.com/PostbankBG. Повече информация за Юробанк можете да намерите на www.eurobank.gr

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, компании, фондации и правителства.

Най-добър старт за всяко дете

07.03.2013 in Проекти

През 2013 г. УНИЦЕФ България откри Център за майчино и детско здраве в област Шумен, който предоставя безплатни домашни ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.