Повече инвестиции в здравето на юношите

01.02.2017 12:23

 

Данните от изследването за България алармират за нуждата от засилване на националните усилия за подобряване на здравето и здравното поведение на юношите

Резюме на данните за България "Поведение и здраве при деца в училищна възраст" - HBSC 2013/2014 - Международно изследване

Днес бяха представени резултатите от проведеното международно изследване „Поведение и здраве при деца в училищна възраст – 2013/2014 г.” (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC, www.hbsc.org).

На пресконференцията присъстваха доц. Михаил Околийски (ръководител на офиса, СЗО за България), д-р Мартин Вебер ( представител на Регионалния офис на СЗО), Мария Хесус Конде ( представител на УНИЦЕФ за България), доц. Лидия Василева, Институт за изследване на населението и човека на БАН.

Изследването предоставя данни за здравето и здравното поведение на подрастващите от 43 страни от Европа, САЩ и Канада. То очертава общи тенденции и потребности на юношите, които налагат необходимостта от целенасочени мерки и инвестиции във всички сфери – здравеопазване, образование, социална политика, и др. с цел гарантиране пълноценното развитие техния потенциал.

Данните от изследването за България, разглеждани в международен план, като цяло потвърждават световните тенденции, но алармират за нуждата от засилване на националните усилия за подобряване на здравето и здравното поведение на юношите. Успешните стратегии трябва да бъдат основани на доказателства, широки партньорства между семейството, младите хора, институциите и обществото, като в същото време отчитат специфичните потребности на младите хора и ги овластяват да правят здравословен избор и решения в техния живот.

Изследването в България е направено сред  4 796 ученици от 5-ти, 7-ми и 9-ти клас (на 11, 13 и 15-годишна възраст), общо 311 класа от 163 училища. 

Анкетираните деца  споделят, че:
:: Най-честите им оплаквания са изнервеност (36,8%) и раздразнителност или лошо настроение (30,9%).
:: Най-често консумираната храна са сладките неща (43,8%); следват ги зеленчуците (41,1%), плодовете (36,7%) и безалкохолните напитки, съдържащи захар (34,5%). Българчетата са на първите места по употреба на сладки храни и безалкохолни напитки със захар.
:: Близо една четвърт от момчетата и 13% от момичета са с по-високо от нормалното тегло. Ежедневната физическа активност намалява с възрастта. При момичетата по-големият спад е между 11 и 13 години, а при момчетата – между 13 и 15 години.
:: Българските юноши са на първите места по ежеседмична употреба на алкохол и цигари. Подобен е делът и в Малта, Италия, Хърватска, Унгария. Най-нисък е този дял при децата от Скандинавските страни.
:: 30% от 15-годишните момичета пушат поне веднъж седмично, при момчетата процентът е 21%. Това поставя България на второ място след Гренландия. 77% от 15-годишните никога не са пробвали канабис. По честота на употреба обаче българските юноши са на челните места.
:: 40% от 15-годишните момчета и 21% от момичетата съобщават, че са имали сексуални контакти. При момичетата този дял е много по нисък от дела в страни като Унгария, Дания, Шотландия, Финландия, Швеция, Чешката република. В същото време средно 66% споделят (56% от момичетата и 66% от момчетата), че са използвали кондом при последния си сексуален контакт. Средната възраст на първия сексуален контакт за тези, които са имали такъв, е 14 години. Една трета от учениците твърдят, че са имали сексуален контакт за първи път на 13 години и по-рано.
:: Учениците в България са сред първите десет страни по индикатор „училищен тормоз“. По-често жертви на тормоз са момчетата (12-20% в различните възрасти) в сравнение с момичетата (10-17%). Момчетата причиняват тормоз по-често, отколкото момичетата – това са 15% от 11-годишните, 17% от 13-годишните и 18% от 15-годишните. В същото време най-малък дял от децата в България (11, 13 и 15-годишни) смятат, че съучениците им са мили и услужливи.

Международното изследване се провежда вече 33 години в сътрудничество със Световната здравна организация. В момента в HBSC участват 43 страни от Европа, Канада и САЩ. България се включва за пръв път в изследването през 2005/2006 г. Последното ( 2013/2014) е проведено от колектив от Института за изследване на населението и човека на БАН и Научен център „Психология и здраве” в партньорство с УНИЦЕФ в България.   

Още информация и анализи за иследването вижте тук:      

Здравни поведения: хранене, физическа активност и наднормено тегло - Гл. Ас. Д-р. Анна Александрова-Караманова, Институт за изследване на населението и човека, БАН

Позитивно здраве: самооценка на здравето,здравословни оплаквания, удовлетвореност от живота и индекс за психично здраве - гл. Ас. Д-р Богдана Александрова и Ас. Д-р Евелина Богданова, Институт за изследване на населението и човека, БАН

Изследването "Поведение и здраве при деца в училищна възраст в България" - Доц. Д-р Лидия Василева, Институт за изследване на населението и човека, БАН 

Проучване на мнението на децата и младите хора за наличните здравни услуги, образование и информация -Александър Киров, Национална мрежа за децата

Рискови поведения: тормоз в училище, тютюнопушене, употреба на алкохол и канабис, сексуално поведение - Татяна Коцева и Елица Димитрова, Институт за изследване на населението и човека, БАН

Поведение и здравепри деца в училищна възраст: Европейска перспектива`Партньорства за по-добро здраве на децата в училищна възраст: проблеми, предизвикателства и решения- Мартин Вебер, СЗО

За УНИЦЕФ   
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.                                                                           

За повече информация:   
Жаклин Цочева    
Директор Комуникации, УНИЦЕФ България,    
тел.: 02/9696208
E-mail: jtzocheva@unicef.org 

 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Училище без насилие

14.11.2007 in Проекти

Със своята кампания срещу насилието над деца УНИЦЕФ и Държавната агенция за закрила на детето целят да повишат ...

Децата не идват с инструкции за отглеждане

17.09.2013 in Проекти

Детските сълзи карат родителите да се чувстват безпомощни. Медицинските сестри на Център за “Майчино и детско ...

МИСИЯ: Всяко дете

12.11.2013 in Проекти

На 23 ноември, от 20:30ч., в Националната опера и балет ще се проведе гала концерт “Мисия: всяко дете”, организиран от ...

Заедно от детската градина

22.10.2015 in Проекти

bTV и УНИЦЕФ стартират нова социална кампания за децата със специфични ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

Някои деца не мечтаят за играчки, а за грижа, обич и закрила

16.12.2016 in Проекти

Заедно носим надежда за по-добро бъдеще за децата в неравностойно ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.