Повече от 175 000 деца влизат всеки ден за пръв път в интернет, като се възползват от големи възможности, но са изправени и пред сериозни рискове

06.02.2018 10:01

 

По повод Международния Ден за безопасен интернет УНИЦЕФ призовава за спешни действия за защита на децата 

Ню Йорк, 6 февруари 2018 г. - Повече от 175 000 деца влизат онлайн за първи път всеки ден - ново дете на половин секунда - каза днес УНИЦЕФ. Дигиталният достъп излага тези деца на многобройни предимства и възможности, но и на редица рискове и вреди, включително достъп до вредно съдържание, сексуална експлоатация и злоупотреба, кибертормоз и злоупотреба с лична информация, предупреждава детската агенция. 

„Всеки ден хиляди деца влизат в интернет за първи път, където ги посреща поток от опасности, които едва успяваме да оценим, камо ли да адресираме. Докато правителствата и частният сектор са постигнали известен напредък при формулирането на политики и подходи за премахване на най-опасните онлайн рискове, трябва да се положат повече усилия за по-пълно разбиране и защита на онлайн живота на децата.”, каза Лорънс Чанди, директор на отдел „Данни, изследвания и политики“ в УНИЦЕФ

В световен мащаб 1 от 3 потребители на интернет е дете и все пак - както е посочено в Състоянието на децата по света 2017 - децата в дигиталния свят - твърде малко се прави, за да бъдат защитени от опасностите на цифровия свят, да бъде съхранена информация, която техните онлайн дейности създават, както и да се увеличи достъпа им до безопасно и качествено онлайн съдържание.

В доклада става ясно, че задължението за закрила на децата в дигиталния свят е насочено към всички, включително към правителства, семейства, училища и други институции. Той обаче отбелязва, че частният сектор - особено в технологичната и телекомуникационната индустрия - има значителна и уникална отговорност да оформи въздействието на цифровата технология върху децата - отговорност, която не се взема достатъчно сериозно. Силата и влиянието на частния сектор трябва да се използват, за да се подобрят етичните стандарти в областта на данните и неприкосновеността на личния живот, както и други практики, които да се ползват и да защитават децата онлайн.

УНИЦЕФ призова за нова необходимост от сътрудничество между правителствата, гражданското общество, агенциите на ООН, други международни детски организации и най-вече частния сектор, които да поставят децата в центъра на цифровата политика чрез:

1. Координиране на глобалния, регионалния и националния отговор. Трябва да задълбочим сътрудничеството между политиците, правоприлагащите органи и технологичната индустрия, за да внедрим принципите на безопасност при проектирането на технологиите и да работим заедно, за да намерим решения, които да са в темпото на цифровите технологии, като дават възможност за скриване на незаконния трафик и други онлайн сексуални злоупотреби срещу деца.

2. Защита на личния живот на децата. Нуждаем се от много по-голяма ангажираност от страна на частния сектор и правителствата за защитата и срещи злоупотребата с данните на децата, както уважение към криптирането им; пълното прилагане на международните стандарти при събирането и използването на данни за децата онлайн; както и за обучения на децата как да се предпазват от заплахи за собствената си неприкосновеност.

3. Овластяване на децата онлайн чрез по-справедлив достъп и цифрова грамотност. Децата трябва да бъдат научени как да бъдат информирани, ангажирани и и в безопасност онлайн, включително чрез по-голямо сътрудничество между правителствата и технолозите, като се разработят ИКТ платформи и учебни програми от началното училище до гимназията; подкрепа на онлайн библиотеки и разширяване на капацитета на обществените библиотеки да преподават цифрови умения; инвестиране в обучение на учители в областта на цифровите технологии; обучения за децата как да разпознават и предпазват себе си от онлайн опасности и дезинформация; и превръщането на цифровото гражданство в основен елемент от инструкцията за цифрова грамотност.

4. Използване на уникалната роля на частния сектор. Съществува неотложна необходимост от установяване и прилагане на етични стандарти в индустрията в областта на данните и неприкосновеността на личния живот, които защитават и облагодетелстват децата онлайн, включително разработването и маркетинга на етичните продукти, които смекчават рисковете за децата.

5. Инвестиране в по-добри доказателства за достъпа, възможностите и рисковете за децата онлайн. Нуждаем се от по-добри доказателства за достъпа и дейностите на децата онлайн, за да можем да използваме тези доказателства за регулаторни рамки и политики, които признават различните потребности и права на децата; трябва да се укрепят координацията и споделянето на знания на световно равнище, за да се отговори на предизвикателствата на цифровия свят; нужно е задълбочаване на сътрудничеството с детски организации, както и по-системно ангажиране с политиците и законодателите.

„За времето, което е необходимо да се кликне върху връзка, детето започва да създава дигитален отпечатък, който тези, които не е задължително да имат предвид най-добрия интерес на детето, могат да последват и потенциално да експлоатират. Тъй като все по-малки деца се присъединяват към интернет, необходимостта от сериозна дискусия за това как да ги предпазим онлайн става все по-належаща.“,каза Чанди.

За УНИЦЕФ: 
УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме. 

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации  
УНИЦЕФ България  
Тел.: 02/9696207  
E-mail: jtzocheva@unicef.org

 

Бъдеще без насилие за всяко дете

10.11.2014 in Проекти

През месец ноември 2014 г. bTV и УНИЦЕФ България стартираха съвместна социална кампания, целяща да повиши ...

УНИЦЕФ: Да чуем гласа на младежите!

25.09.2017 in Проекти

Една от ключовите теми е признаването на юношеството като удивително време за учене и опит, развитие и изразяване на ...

Световен ден на детето, #ЗаВсякоДете

16.11.2017 in Проекти

#СветовнияДенНаДетето е послание към децата, от децата – за по-добро бъдеще за всяко дете. ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.