Правителствата в Централна и Източна Европа и Централна Азия се ангажират с изкореняване на насилието над деца

12.11.2014 17:40

 

 

12 Ноември 2014, Минск – За хиляди деца в Централна и Източна Европа и Централна Азия проявите на насилие са всекидневие. Повече от две-трети от децата в региона заявяват, че са претърпели насилие в различни фази на живота си. Днес обаче правителства, експерти и гражданското общество в един глас препотвърдиха своята решимост да поставят изкореняването на насилието над децата в центъра на своите национални политики.

„Защитата на правата и законните интереси на детето е една от основните задачи на държавата и абсолютен приоритет на политиката на Беларус, която е под личното наблюдение на Президента на Република Беларус“, каза г-н Анатолий Тозик, вицепремиер на Беларус.

Той произнесе реч при откриването на двудневна регионална среща „Укрепване на системите за закрила на детето – за защита от пренебрежително отношение, злоупотреба, насилие и експлоатация“. Форумът се провежда само седмица преди историческата 25-та годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето.

Твърде често насилието над деца, което се извършва в дома, в рамките на правосъдната система или тази за социална грижа, в училищата и в самите общности, остава незабелязано и недокладвано в целия регион. Пропуските в политиките и програмите за реакция в случите на насилие са многобройни. Инвестициите в семейна подкрепа и укрепване капацитета на социалните и здравни работници остават ограничени.

„Дори и един случай на насилие над дете е твърде много! Правителствата трябва да инвестират повече в кампании за увеличаване на осведомеността и подсилване на капацитета за борба срещу насилието, така че да се създаде култура на нулева толерантност към проявите му над деца. Всеки от нас – в качеството ни на законотворци, граждани или родители – трябва да проумее същността на насилието и тежките последици от него. Всички ние трябва да сме част от решението. Нека започнем с преустановяване на мълчанието по този проблем“, заяви Мари-Пиер Поарие, регионален директор на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа и Централна Азия.

България също взе участие в конференцията с делегация, водена от г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, с членове от Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката и Министерство на външните работи. България сподели своя опит в прилагането на координационен механизъм за реакция в случаите на насилие над деца.

Страната ни има изградена система за закрила на детето, която е основата на превенцията и реакцията в случаите на насилие над деца. Основните препоръки към системата в България, които отправи през октомври по време на семинар с представители на институции и НПО, международния консултант Анджелик Джени, по покана на УНИЦЕФ България, включваха: повишаване на капацитета на системата и подобряване на координацията между секторите; разширяване и подобряване на възможностите за достъп до нея; промотиране и развиване на култура на нулева толерантност към насилието над деца в обществото; акцент върху превенцията – работа с децата, родителите, мъжете и момчетата.

Съорганизирана от УНИЦЕФ и правителството на Беларус, конференцията проследява и анализира усилията на правителствата от региона, набелязва пропуските в политиките им и очертава предизвикателствата в борбата срещу насилието над деца. Участниците във форума споделят положителни практики и дискутират ключовото значение на сектори като образованието, здравеопазването и правосъдието. Място в разговорите намира и важната роля на гражданския сектор. Форумът е част регионалните усилия в подкрепа на глобалната инициатива на УНИЦЕФ за изкореняване на насилието над децата.

 

За допълнителна информация:

Тук: Отговорностите на държавата: време е за по-голяма отчетност в дейността по защита на децата от пренебрежително отношение, злоупотреба, насилие и експлоатация

Жаклин Цочева, Директор „Комуникации”, УНИЦЕФ България
тел. 02/ 9696 208, е-mail: jtzocheva@unicef.org

 

УНИЦЕФ е детският фонд на Организацията на обединените нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, компании, фондации и правителства.

  

Закрила на децата от насилие

14.09.2007 in Проекти

Насилието се очертава като един от основните проблеми, с който се сблъскват децата в България. Според официалната ...

Училище без насилие

14.11.2007 in Проекти

Със своята кампания срещу насилието над деца УНИЦЕФ и Държавната агенция за закрила на детето целят да повишат ...

Да превърнем невидимото във видимо

07.03.2014 in Проекти

Кампания срещу насилието над ...

Осъдени без детство

15.04.2014 in Проекти

Изпрати SMS на 1021 и дари еднократно 2 ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.