Правосъдието е все още недостъпно за милиони деца

13.03.2014 09:30

ЖЕНЕВА, 13 март, 2014 - Милиони деца по света са с нарушени права, но само малка част от тях имат възможност да потърсят помощ за подобряване на положението си своевременно, справедливо и ефективно, казва УНИЦЕФ днес.

Нарушенията включват лишаване от правото на децата на качествено здравеопазване и образование, както и правото им на закрила от злоупотреба, насилие и експлоатация - понякога извършвано от най-близките им. Без достъп до правосъдие, децата не могат да вземат полагащото им се място в обществото.

Днес УНИЦЕФ призова правителствата да признаят факта, че децата са изправени пред специфични пречки в търсене на правосъдие при нарушения на техните права. Автоматичното прилагане на мерки, създадени за възрастни, е недостатъчно. Специални мерки за защита на децата са от първостепенно значение

„Равен достъп до правосъдие означава да се гарантира, че всички деца се обслужват и са защитени от правосъдните системи“, каза Мари - Пиер Поарие, регионален директор на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа и Общността на независимите държави. „Но децата все още са изправени пред огромни пречки. Социалните норми на повечето страни правят културно и социално неприемливо подаването на жалби от децата без съгласието на родителите - идеята за достъп до правосъдие е немислима дори към самите деца“, допълни тя.

Г-жа Поарие говори като член на панела по време на Годишната целодневна среща в 25-та редовна сесия на Съвета по правата на човека. Това е първото по рода си събитие в Съвета по правата на човека, посветено на достъпа на децата до правосъдие и ролята, която може да изиграе в овластяване на децата да търсят правата си.

Всички деца се сблъскват с пречки при търсенето на правосъдие, но децата с увреждания, деца от етнически малцинства и момичета като цяло са изправени пред повече предизвикателства, отколкото останалите.

Достъпът до правосъдие за всички деца има отражение в много аспекти от живота им. Може да оспори решения за разделяне на деца от техните родители. Може да  възстанови социални помощи, които подпомагат семействата в грижите за децата и да отмени дискриминационни решения, които стигматизират етнически или религиозни групи. Също може да върне децата в училище и да им предостави здравни грижи, в случаите, когато тези права са им били отказани.

Друг важен аспект на дискусията е задължението на обществото да направи правосъдните системи чувствителни към децата, в съответствие с международните стандарти. Г-жа Поарие цитира примери на напредък, включително адаптиране на средата в съдебни зали и полицейски управления, за да ги направи по-малко смущаваща. Полицейски служители и магистрати се обучават да общуват с деца по подходящ начин, и се въвеждат защитни мерки, като например избягването на директен контакт между детето и предполагаемия извършител.

Нова публикация на УНИЦЕФ, Наблюдения: Правата на децата в Централна и Източна Европа и Централна Азия - Насърчаване на равния достъп до правосъдие за всички деца, препоръчва разширяване на усилията, за да станат правосъдните системи подходящи за деца и да дадат възможност на семействата и децата:

- да се възползват от адаптирани процедури, изпълнявани от обучени специалисти;

- да получават правна и социална помощ през центрове за права на деца или правни клиники и да разбират правото си на законна защита;

- да получават информация относно възможности за правна защита, като например от омбудсман или други административни служби, както и неформални форуми;

- да бъдат насочени към подходящи услуги (напр. адвокат, лекар или психолог); или

- в някои случаи, да получават правна помощ и процесуално предствителство за започване на съдебен процес.

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

За повече информация:
Жаклин Цочева, Комуникации, УНИЦЕФ България
тел.: 02-96-96-208 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.