Пресъхване - Разрастващата се водна криза в Сирия и региона

17.06.2014 16:16

С навлизането на конфликта в Сирия в четвъртата му година, последиците му за цивилното население са все по-опустошителни. Достъпът до чиста вода, санитарни и хигиенни услуги продължава да се влошава, което представлява сериозна заплаха за здравето на милиони хора в Сирия и съседните страни. Ескалирането на насилието, както и значителното и непрекъснато вътрешно разселване и разрушаване на инфраструктурата и основни услуги, превръщат тази криза в човешка катастрофа, а децата се намират в центъра й. Вижте повече тук.

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.