Програма за базисно обучение на екипи и специалисти по приемна грижа

23.11.2016 09:59

 

 

Изтеглете "Програма за базисно обучение на екипи и специалисти по приемна грижа" от тук.

Настоящата обучителна програма е разработена от екип в състав Елка Налбантова и Биляна Койчева с подкрепата на УНИЦЕФ България и се базира на опита на водещи доставчици на приемна грижа в обучението на техните екипи. Програмата е разработена с цел да подкрепи изпълнението на проект „Приеми ме 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – До говор по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.003-0001-C01 от 01.12.2015 г. – „Приеми ме 2015“. Програмата е разработена на базата на опита и в консултация със следните органи-зации: фондация „За нашите деца“, сдружение „Институт по социални дейности и практики“, Международна социална служба България, Национална мрежа за децата, Сдружение за педагогическа подкрепа ФИЦЕ България и SOS Детски селища България. Програмата е разгледана и одобрена за използване от Консултативния експертен съвет на проект„Приеми ме 2015“.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
Tel: 02/9696208   
E-mail: jtzocheva@unicef.org 

 

Подкрепа на деинституционализацията

08.10.2008 in Проекти

Една от приоритетните цели на програмата на УНИЦЕФ за страната е подпомагане процеса на деинституционализация, чрез ...

Закрила на децата от насилие

14.09.2007 in Проекти

Насилието се очертава като един от основните проблеми, с който се сблъскват децата в България. Според официалната ...

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.