Програма за обучение на кандидати за приемни родители

06.02.2013 11:34

 
Изтеглете от тук: Програма за обучение на кандидати за приемни родители
 
Програмата е разработена, за да отговори на следните потребности:
- професионализиране на дейностите, съставляващи грижата за децата, включително при-
емната грижа (наличие на общи разбирания за същността и функциите на всяка от профе-
сиите, общоприети разбирания за добри резултати и индикатори за тях, умения за работа
в екип);
 
- формиране на помагащо отношение на всички, оказващи грижа и подкрепа на деца в
риск – приемане на детето като субект; уважение и зачитане на достойнството, стремеж
към овластяване на детето чрез помощта ;
 
- постигане на индивидуализиран подход в приемната грижа за всяко дете, съобразен с
неговите специфични нужди и в най-добрия му интерес;
 
- гарантиране на минимално ниво на качество в подготовката на приемните родители.

Приемна грижа

01.01.2009 in Проекти

Децата, лишени от родителски грижи, копнеят за дом и семейство. Те искат да прегръщат и да бъдат прегръщани, да обичат ...

Всяко дете иска семейство - национална кампания за приемна грижа

01.01.2010 in Проекти

Приемната грижа означава да се грижиш за деца в твоя собствен дом, защото техните родители не са в състояние да полагат ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.