Проведе се годишна среща на Мрежата на общините-приятели на детето, организирана от УНИЦЕФ

06.11.2014 12:40

 

Сливен и Гоце Делчев са новите членове на мрежата, която отбеляза своята 5-та годишнина, в навечерието на 25 г. от приемането на Конвенцията за правата на детето

 

6 ноември 2014 г. – В град Велико Търново завърши двудневната годишна среща на Мрежата на общините-приятели на детето. Присъстваха представители на 30 български общини – както членове на мрежата, така и желаещи да се присъединят. Участниците представиха политиките си за благосъстояние на децата през изминаващата 2014-та и планираха дейностите си за 2015 г. УНИЦЕФ също представи приоритетите в програмата си.

„През 2015 г. приоритетни за УНИЦЕФ ще са 4 сфери на дейност – ранно детско развитие, правосъдие за детето, образование и подкрепа за подрастващите“, заяви г-жа Мария Златарева, директор „Политики и програми“ на УНИЦЕФ България. 

От своя страна представителят на УНИЦЕФ за България, г-жа Таня Радочай, благодари на партньорите на организацията на централно и местно ниво и отличи две нови общини с титлата „Приятел на детето“ – това са Гоце Делчев и Сливен.

“Много е направено за подобряване живота на децата, но са необходими и по-решителни законодателни промени, защото голяма част от ангажиментите към тях остават само на хартия”, заяви г-н Кольо Милев, кмет на община Сливен. Той добави: „Децата ни показват, че винаги трябва да имаме право на избор, нека се учим от тях, да бъдем диалогични и да работим заедно за тяхното благосъстояние“.

С получаването на сертификат за „Община-приятел на детето" местната власт се ангажира да работи активно за повишаване благосъстоянието на децата, като оптимизира управлението си, подобрява изграждането на приятелска за децата среда и споделя опит и добри практики с останалите общини-приятели на детето.  

„Благодаря за честта да станем част от Мрежата на общините-приятели на детето. Оттук нататък трябва да отстояваме все по-усърдно това признание и да работим заедно за благополучието на всички деца“, заявизаместник-кметът на община Гоце Делчев г-н Богдан Боцев.

С присъединяването на Гоце Делчев и Сливен Мрежата на общини-приятели на детето вече обединява 19 региона. Освен новоприетите, останалите са Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Вълчи дол, Димитровград, Добрич, Козлодуй, Павел Баня, Петрич, Пловдив, Свищов, София, Раднево, Тунджа, Чирпан, Шумен.

За инициативата „Община-приятел на детето“:

Целта на инициативата „Община-приятел на детето" е да подпомогне прилагането на Конвенцията за правата на детето на местно ниво и да се постигнат условия, позволяващи реална защита на правата на децата и повишаване тяхното благосъстояние. Става въпрос за град, община или друга система на местно самоуправление, активно ангажирана с правата на децата – там, където гласовете, нуждите, приоритетите и правата на децата са неделима част от обществените политики, програми и решения. В България инициативата започна  през 2008 г., а УНИЦЕФ е организацията, която я легитимира в рамките на своята глобална инициатива "Град приятел на детето".

 За Конвенцията за правата на детето:

На 20.11.1989 г. ООН приема Конвенцията за правата на детето – първият юридически обвързващ международен документ, утвърждаващ човешките права на всички деца. Преди 25 години светът даде важно обещание на децата: че ще направи всичко по силите да защити и утвърди техните права – да живеят и да растат, да учат, да бъдат чути, да достигнат пълния си потенциал на развитие. Конвенцията за правата на детето е най-широко ратифицираният документ в историята на човешките права. Тя промени начина, по който се гледа на децата – като на човешки същества с обособени права, а не пасивни обекти, нуждаещи се само от грижа и благотворителност.

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България
тел.: 02/9696208

Община-приятел на детето

01.10.2010 in Проекти

Това е град, община или друга система на местно самоуправление, активно ангажирана с правата на децата, a нуждите, ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.