Работна среща с УНИЦЕФ в подкрепа на децата в риск се проведе в областна администрация Сливен

07.10.2013 09:33

На 03.10.2013 г. в областна администрация Сливен се проведе работна среща, организирана съвместно с УНИЦЕФ, във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства”. Участници в срещата бяха представители на УНИЦЕФ, на общините от областта, на централни и регионални структури, имащи отношение към темата.

При откриването на срещата заместник областния управител г-н Неджми Ахмед припомни, че на 04.09.2013 г. официално беше подписан Меморандум за сътрудничество на областно ниво за изпълнение на проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства” между УНИЦЕФ, областния управител на област Сливен и ръководствата на четирите общини от областта. Област Сливен е една от трите пилотни по проекта. 

Реализацията на съвместните дейности по него ще допринесе за създаване и изпълнение на модел за работа и ефективни услуги за превенция, ресоциализация и подкрепа на деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства. 

Елена Атанасова - директор „Мониторинг на правата на детето” към УНИЦЕФ България, представи резултатите от извършено във връзка с реализацията на проекта проучване „Картографиране на уязвими общности, ситуационен анализ и анализ на потребностите на област Сливен”. 

Мая Грозданова – консултант „Закрила на детето“ към УНИЦЕФ презентира обобщените изводи от оценките на децата в конфликт със закона от общността и настанени в социално-педагогически интернати (СПИ) и от анализа на капацитета на системата за детско правосъдие – изследване, извършено от „Институт за социални дейности и практики“. 
Кремена Чобанова - консултант към УНИЦЕФ говори за реформата на системата за детско правосъдие. 

Милена Харизанова – директор „Закрила на детето“ към УНИЦЕФ, представи в детайли плана за действие на областно ниво по проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства”. 

Сред планираните дейности са:
- Създаване на специализирано помещение за щадящо изслушване на деца (Синя стая) и обучения на съответните професионалисти;
- Създаване на Център за детско психично здраве;
- Създаване на специализирани Центрове за работа с деца, които са в риск и техните семейства в областта и повишаване капацитета на съществуващия Център за работа с деца на улицата - в гр. Сливен;
- Развитие на специализирана приемна грижа за деца, попаднали в конфликт със закона;
- Създаване на специализиран Център за настаняване от семеен тип;
- Създаване на специализирана менторска програма;
- Създаване на Преходно/наблюдавано жилище за деца и младежи, напуснали институции за коригиране и възпитание;
- Създаване на услуга, която цели да предоставя правна помощ за деца и семейства, които са в риск.
В допълнение, УНИЦЕФ и партньори ще работят в подкрепа на това децата да участват и да бъдат консултирани при взимане на решения, които ги засягат пряко - на училищно, общинско и областно ниво, като се създава устойчив модел за детско участие. Други дейности и услуги ще бъдат насочени към ранното детско развитие и подкрепа на семействата чрез създаване на Център за майчино и детско здраве, а скоро ще стартира и „Работилница за родители“.

Участниците в срещата направиха своите коментари и допълнения към плана за действие. До един месец ще бъде сформирана Областна координационна група. Тя ще се ръководи от областния управител, а в нея ще бъдат включени представители на УНИЦЕФ, общините-партньори по проекта, РДСП - Сливен, РИО - Сливен, РЗИ, ОД на МВР – Сливен , МКБППМН, СПИ – с. Драгоданово, представители на окръжните съдилища и прокуратура, НПО и др., които имат отношение по изпълнението на целите по проекта. Първата задача на координационната група ще бъде приемането на плана за действие по проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства” за област Сливен.

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.