Ранно приобщаващо образование – основа за развитие и успехи

27.11.2017 16:50

 Приобщаващото образование е за всяко дете и то е ключ към постигането и на останалите цели в областта на образованието

София, 27 ноември 2017 г. - В рамките на кръглата маса „Ранно приобщаващо образование – основа за развитие и успехи“ беше представен и обсъден натрупаният до момента опит в изграждането на модел за ранно приобщаващо образование с представителите на всички заинтересовани страни – МОН, директори, учители и специалисти от детските градини, родители, Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, Регионални управления на образованието, представители на местната власт, неправителствения сектор и бяха набелязани следващите стъпки. 

Очертаха се няколко ключови аспекта, в които да се задълбочи работата, а именно:
:: Промяна на нагласите сред професионалисти, родители и на обществото като цяло към приемане на различието и разнообразието и повишаване на очакванията към  постиженията на децата;
:: Задълбочаване на сътрудничеството, засилване на екипната работа и ангажиране на родителите;
:: Необходимост от съпътстваща подкрепа за учителите и разширяване на работата с университети и квалификационните центрове за разработване и апробиране на курсове и модули за приобщаващо образование, които да залегнат в подготовката и продължаващата квалификация на учителите;
:: Необходимост от развиване капацитета на екипите за личностно развитие за подпомагане цялостното взаимодействие на ниво детска градина.

Мария Златарева, Директор „Политики и програми“, УНИЦЕФ в България  
„Основната бариера пред участието на децата не са уврежданията, а са физическите, социалните, културните бариери, които следва заедно да преодоляваме. Приобщаващото образование е за всяко дете и то е ключ към постигането и на останалите цели в областта на образованието - повишаване на качеството на образованието,  превенция на отпадането и намаляване на насилието в училище.“

Деница Сачева, заместник-министър, Министерство на образованието и науката  
„Политическата подкрепа за приобщаващото образование е вече факт. Ранното детско развитие и приобщаващото образование са сред приоритетите в рамките на европейското председателство на България. Предстои ни обаче сериозна работа по отношение на нагласите и ценностите в образованието. Нуждите на децата и предизвикателствата, пред които са изправени, не са само образователни или само социални и здравни - те са интегрирани и поради тази причина адресирането на нуждите на децата следва да стъпи на холистичен подход и между-секторна работа.“

За проекта „Заедно от детската градина“:  
През 2016 г. Министерството на образованието и науката и УНИЦЕФ инициираха проект „Заедно от детската градина“. Проектът подкрепя политиките за приобщаващо образование и апробира модел на приобщаваща и подкрепяща образователна среда в детските градини, която да гарантира пълноценното развитие на потенциала и талантите на всяко дете с фокус върху децата със специфични потребности. Моделът представлява цялостен подход за предоставяне на подкрепа, който включва трансформиране на физическата среда, развитие на нови умения сред педагогическия и непедагогическия персонал; предоставяне на специализирана и допълнителна подкрепа за детските градини от психолог, логопед, помощник на учителя, ресурсен учител;  активно въвличане и комуникация с родителите; изграждане на подкрепяща мрежа около детската градина; развитие на подкрепящи обществени нагласи спрямо децата с увреждания и специфични нужди и правото им на качествено образование.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации   
УНИЦЕФ България   
Тел.: 02/9696207 
E-mail:jtzocheva@unicef.org

 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

NOVA и УНИЦЕФ обединяват сили в благотворителния телетон: „Бъди част от положителната промяна за всяко дете“

10.11.2017 in Проекти

Уникалният за България спектакъл под купола на цирк „Балкански“ ще се излъчи на живо в ефира на NOVA с водещи Ани Салич ...

Световен ден на детето, #ЗаВсякоДете

16.11.2017 in Проекти

#СветовнияДенНаДетето е послание към децата, от децата – за по-добро бъдеще за всяко дете. ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.