Резюме на Основните Ангажименти към Децата при Хуманитарни Действия

17.06.2013 09:28

В партньорство с правителства на различни държави, гражданското общество и други агенции на ООН, УНИЦЕФ работи в едни от най-критичните точки по света, за да защити правата и подобри живота на милиони деца и жени, застрашени от природни бедствия и катаклизми от различен характер. И през 2012, децата и жените продължават да носят бремето на проблеми от различно естество, природни бедствия и хуманитарни кризи по света, превърнали се в хронични. В Близкия Изток през втората година на въоръжения конфликт в Сирия близо 4 000 000 души са засегнати, половината от които деца, а броят на бежанците нараства непрекъснато. Гладът в Сахел в Западна Африка постави в риск от остро недохранване 1 100 000 деца под пет години. Сложна бе ситуацията в Мали, която доведе до разселване на семействата вътре в страната и увеличи прилива на бежанци към съседните уязвими страни. В Демократична Република Конго бойните действия продължават, разселените хора са 2 400 000 души, а броят на недохранените деца надхвърля милион. 


Тези ситуации са сред 286-те хуманитарни кризи  с различна острота, на които УНИЦЕФ и партньорите откликнаха в 79 страни през 2012 г. Отговорът на организацията бе комбинация от различни програми за: здраве, вода и хигиена; закрила на детето, образование; ХИВ и СПИН, както и подкрепа на различни локални агенции и координационни структури на национално равнище. В много страни по света УНИЦЕФ ръководеше или си партнираше в управлението на екипи по зони  -  хранене, хигиена, образование, закрила на детето и насилие срещу жени.

Резултатите от тези реакции са: терапевтични програми за хранене на 2 110 000 остро недохранени деца, ваксинация срещу морбили на 43 800 000 деца с цел спиране разпространението на болестта. Около 18 800 000 души получиха достъп до чиста питейна вода, а 3 560 000 деца и подрастващи получиха достъп до образование, включително временни постройки за обучение, игра и занимания с малки деца. Също така, УНИЦЕФ подкрепи 2 330 000 бременни жени за участие в програми за ранна превенция на болести, които се предават от майката към плода. Около 19 800 деца, които бяха разделени от родителите си се завърнаха при семействата си.

Това включва и интервенции в следните области:

В отговор на въоръжения конфликт в Сирия, до края на 2012г. УНИЦЕФ подкрепи имунизационни кампании срещу морбили на 1 300 000 деца.  В Сахел, дейността на УНИЦЕФ и партньорите по лечението на остро недохранване достигна до повече от 920 000 от общо
1 100 000 деца под пет години, страдащи от сериозно недохранване. Помощта е достигнала до 84 процента от общия брой случаи и това надхвърля с повече от 300 000 броят през 2011 г. Междувременно, хуманитарният ответ в Мали включи хигиенни материали за 490 000 души и продължителен достъп до образование за 15 000 разселени деца в училищна възраст. В Демократична Република Конго УНИЦЕФ и партньорите  помогнаха на близо 16 000 души, жертви на сексуална експлоатация и осигуриха психологическа подкрепа на над 80 000 деца. Постиженията на УНИЦЕФ включват и засилване на собствения капацитет при хуманитарни действия, както и този на партньорите на национално равнище.  Като част от по-широка организационна стратегия, УНИЦЕФ продължи да усъвършенства мониторинга на резултатите при хуманитарни дейности, в съгласие с определения национален контекст. За да постига резултати във високо рискова среда, УНИЦЕФ продължи да инвестира в допълнителен персонал и ресурси за защитата и сигурността на служителите, с цел да остане на мястото си при едни от най-сложните и застрашаващи живота обстоятелства.

През 2012 г. УНИЦЕФ продължи да напътства и ръководи политики по риск мениджмънт, дистанционни програми и особено такива в Афганистан, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Судан, Сомалия, Сирия и Йемен. Тази година ознаменува и приемането на Резолюция 2068 на Съвета за Сигурност, която в допълнение призовава за затягане на мерките срещу извършители на особено тежки престъпления срещу деца в съгласие с международните стандарти за правата на децата. Минимумът стандарти за детска закрила по време на хуманитарни операции, които са първите по рода си стандарти, бяха публикувани през октомври 2012 г., като предоставиха общи насоки за използване от глобалната общност. Дейността на УНИЦЕФ по отношение на равенство на половете бе включена в планирането при хуманитарни кризи. На местно равнище, различните офиси на УНИЦЕФ популяризираха на програмно ниво равноправието на половете – като в Афганистан, Централноафриканската Република, Шри Ланка и Зимбабве, а в световен план УНИЦЕФ се фокусира върху изработването на глобални мерки в това отношение.

Новите стандарти на Процедурата при бедствия от миналата година, сега ръководят работата на УНИЦЕФ при случаи на кризи от „Ниво 3“ . Базирани на най-добрите практики и опит, натрупан по време на акциите в Хаити, Африканския рог и Пакистан през последните години, те позволяват по-ефикасно, ефективно и бързо назначаване на служители по местата, които най-силно се нуждаят от тях. Това се случи с пълна сила през 2012г. чрез екипа за незабавен отговор, съставен от 40 експерти по бедствия, готови да действат светкавично при сериозни по мащаба си кризи. Този екип бе трениран заедно със служители на партньорски организации чрез симулации на аварии и бедствия. Усилията по подобряване уменията на персонала се отразиха върху цялостния ответ при кризи през последната година. Например, при ответа в Африканския рог Процедурата при бедствия “много успешно и бързо мобилизира важни ресурси както вътре в Организацията, така и от дарители и Национални Комитети на УНИЦЕФ“.  

Работата на УНИЦЕФ по вътрешното устройство доведе до изработване на нормативно ръководство към Плана за трансформиране за отговор при кризи от „Ниво 3“, както и подобрение на програмния цикъл при хуманитарни действия, активиране и деактивиране на групи, както и мониторинг на резултатите при бедствия. 

УНИЦЕФ продължава да засилва партньорствата си с други ключови за ситуацията участници, за да осъществи по-различен подход и да постигне по-добри резултати за децата при хуманитарни кризи. През 2012 г. УНИЦЕФ си партнира с 1248 граждански организации за хуманитарните си програми. Също така Организацията подобри координацията си като събра световните координатори в един отдел в офиса на Програмите При, за да работят непосредствено с партньорите и да обединят действията между секторите. Постиженията включват и  засилване, а в някои случаи и създаване, на Отряд за спешна помощ във всички места, където работи УНИЦЕФ. На местно ниво, УНИЦЕФ води и партнира в управлението на групи за хранене (49, като 12 страни имат упълномощен координатор); вода и хигиена (64 с 16 упълномощени координатори); образование (58 с 13 упълномощени координатори); закрила на детето (48 с 9 упълномощени координатори) насилие срещу жени (20 с 2 упълномощени координатори). УНИЦЕФ продължава партньорството си с 20 ключови организации в пълна готовност за осигуряване на персонал при хуманитарна криза и други спешни ситуации. Тези партньори са с подготвен за действие персонал от 217 души за нуждите на УНИЦЕФ, включително 201 души на място.


Хуманитарният отговор на УНИЦЕФ продължава да се поддържа основно от Отдел Операции. През  2012 г. персоналът при бедствия наброява 481 души. Логистиката отново бе от критично значение при хуманитарните действия, с акцент върху назначаването на персонал и ресурси от съответните региони. Например, при кризата с глада в Сахел бе закупена специална храна за недохранени деца за над 45 900 000 долара, като по-голямата част бе произведена в Нигер.

Трябва да се подчертае, че УНИЦЕФ и партньорите продължават да работят в тежка обстановка. Трудностите идват от липсата на достъп за хуманитарната помощ, сигурността на персонала, недостатъчните финансови средства и трудното осъществяване на програмите за образование и ваксинация срещу полиомелит (детски паралич), всички от които се превръщат в сериозна пречка пред осъществяването на правата на децата.   

УНИЦЕФ притежава сериозно преимущество, че присъства на място преди, по време на, и след бедствените ситуации; има мултисекторен подход; широка мрежа от партньори - всички в готовност за хуманитарна помощ и развитие. С работата си организацията подкрепя усилията на местно ниво, сред най-различни обстоятелства и възможности, и с респект към хуманитарните принципи във времена на въоръжен конфликт. Това позволява на УНИЦЕФ да действа при различни условия, от кризата с храна в деветте страни в Сахел, през хуманитарното бедствие в и около Сирия, през стотиците други отговори към нови и съществуващи кризи.

Хуманитарните действия на УНИЦЕФ целят да свържат спешния отговор със съществуващите вече  програми за развитие. Те включват действия, фокусирани върху подготовката, реакцията и възстановяването, за да се спаси живота и защитят правата съгласно Основните Ангажименти към Децата при Хуманитарни Действия(CCCs) и в съзвучие с приетите международни стандарти в областта. Действията включват и отчитането на важни, но не толкова очевидни случаи на уязвимост към бедствия, конфликти, чрез хуманитарния ответ и чрез редовните  програми. Уроците, научени от Африканския рог, Сахел и други страни - особено в Бразилия, Етиопия, Нигер, Пакистан и Зимбабве - подчертават необходимостта от системи, които да изградят  устойчивост, за да се предотвратят и смекчат най-лошите последствия от бедствията. Фокусът на УНИЦЕФ върху устойчивостта включва овластяването на общността, засилване на механизмите за обществени услуги и сигурни връзки, и капацитет за справяне и възстановяване от стреса при бедствия. Опитът на УНИЦЕФ в момента се използва за изготвяне на следващата междинна стратегия за действие.

Хуманитарните действия на УНИЦЕФ продължават да съставляват значителна част от глобалната дейност на организацията. Употребените ресурси от предишни години и прихода от 2012 г. за хуманитарни нужди възлиза на 809 000 000 долара през 2012 г. Като цяло, разходите на УНИЦЕФ продължават да бъдат концентрирани в страни с хуманитарни кризи, като най-големите програми са тези, апелиращи за хуманитарна помощ. Тринадесет от петнайсетте офиса, които изискват най-много средства (всички ресурси) на УНИЦЕФ са включени в апела Хуманитарни действия за Децата, 2012, като тези страни поглъщат 52,8 процента от средствата на организацията на местно равнище. Само държавите, които са в топ десет по използване на най-много ресурси (Сомалия, Демократична Република Конго, Етиопия, Пакистан и Нигерия) са получили повече от четвърт (26.5 процента) от всички разходи на УНИЦЕФ за 2012г..

Тези резултати станаха възможни благодарение на щедрите дарения на дарители, които продължиха да подкрепят хуманитарните акции на УНИЦЕФ дори във времена на финансова криза. Даренията от правителства и Национални комитети за УНИЦЕФ възлизат на 837 000 000 долара. В частност, УНИЦЕФ би искал да благодари на онези дарители, които даряват „тематично“ (за определени каузи), които помагат на организацията да инвестира в ключови, но недостатъчно финансирани сектори и позволява да се прояви нужната гъвкавост, когато това е най-необходимо. Тематичното финансиране съставя 10,6 процента, или 89 000 000 долара, от всички хуманитарни дарения. Правителствата на Норвегия и Финландия продължават да са водещи във финансирането за хуманитарни акции, като само делът от национални комитети съставя три четвърти от цялото тематично финансиране. Немският Национален Комитет (следващият след Норвежкия), английският Национален Комитет, френският Национален Комитет, Испанският и Японският комитети, както и Фондът на САЩ за УНИЦЕФ водят в тематичното финансиране.

Докладът посочва заплахите, които тегнат над жените и децата по време на хуманитарни кризи и предизвикателствата, които изникват по пътя; обсегът на отговора от 2012г.; развитието на вътрешните механизми за справяне с изменящата се среда; резултатите спрямо Програмните и Операционни ангажименти като част от Основните Ангажименти към Децата при Хуманитарни Действия; както и анализ на проходите и разходите.

Най-добър старт за всяко дете

07.03.2013 in Проекти

През 2013 г. УНИЦЕФ България откри Център за майчино и детско здраве в област Шумен, който предоставя безплатни домашни ...

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.