Робер Бедентер даде препоръки за реформата на правосъдието за деца в България

18.11.2010 09:33

София, 18 Ноември 2010 г. - Световно известният защитник на човешките права и бивш министър на правосъдието на Франция, Робер Бадентер посети България по покана на УНИЦЕФ в периода 15-17 ноември 2010 г. Целта на визитата беше да подкрепи реформата на правосъдието за деца в България с конкретни препоръки за защита на правата на децата.

Вчера, на пресконференция в Министерството на правосъдието, Бадентер изрази благодарност за ползотворната визита към зам. министъра на правосъдието Даниела Машева и сподели своите впечатления от ситуацията в страната. Той припомни огромната разлика между децата и възрастните, които са извършили престъпление: „Децата не са умалени възрастни, а личности в процес на развитие. Когато една личност се формира, престъплението е симптом - знак, че нещо се е объркало. Заради това системата за възрастни и деца трябва да е различна и да бъде обединена около интереса на детето и шанса му да се развива."

Бедентер акцентира върху някои от препоръките на Комитета по правата на детето от 2008 г. към България. Той отбеляза като недопустим фактът, че днес у нас се прилага Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от 1958 г., плод на режима на комунизма, който българите отдавана са отхвърлили. Подчерта нуждата да се промени дефиницията за антисоциално поведение, да се определи възрастта за поемане на наказателна отговорност и да се гарантира, че деца под 14 години няма да бъдат съдени чрез наказателно-правната система, а ще им бъдат налагани само  мерки за социална защита. Друга основна препоръка беше да се разработи специален закон, според който деца не следва бъдат задържани за повече от 8 дни в следствен арест и подобряване на условията за децата. Бившият френски министър на правосъдието посъветва и за създаване на напълно автономна съдебна система за детско правосъдие, в която работят обучени магистрати и функционират специални процедури, които са съобразени с най-добрия интерес на детето. Да бъдат обучени всички съдии и всички служители на реда, които контактуват с децата, от момента на тяхното задържане до прилагането на административните и съдебни решения.

Делегацията подчерта, че трябва да се гарантира, че децата, лишени от свобода, поддържат контакт с общността, с техните семейства, приятели. Те трябва да имат възможност да посещават своите домове и семейства. Реформата трябва да се фокусира върху стратегии за превенция на престъпленията, така че на ранен етап бъдат подкрепяни децата в риск и техните семейства.

Таня Радочай, представител на УНИЦЕф за България, припомни ролята на възрастните и на обществото: "Зад всяко дете, което е нарушило закона има дълъг списък от възрастни, които са се провалили. Представете си едно момче от поправителния дом в Бойчиновци или момиче от ВУИ в Подем и ще можете да проследите набор от институции и хора, които не са изпълнили ангажимента си да защитават, подкрепят и напътстват децата."

Заместник-министърът на правосъдието Даниела Машева обяви, че до 15 декември се предвижда в Министерски съвет да влезе за разглеждане Концепция за младежко правосъдие, базирана на препоръките на Комитета по правата на децата. След нейното гласуване всички заинтересовани институции планират да разпишат конкретни действия за изпълнението й. Прави се пълен преглед и на Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, за да бъде променен. От друга страна работна група на експертно ниво подготвя промени в Закона за закрила на детето, където ще се предвидят мерки за превенция и подкрепа на тези деца и техните семейства. Машева заяви, че специализацията на магистрати и прокурори вече е стартирала, със съдействието и на УНИЦЕФ. В дългосрочен план се предвижда създаване на специализиран детски съд, но в настоящите условия на криза е по-реалистично да се създаде в действащата съдебна система. „Обединихме се и около идеята, че трябва да се направи преглед на работата на местните комисии за противообществените прояви и да използваме капацитета на професионалистите. Тази система трябва да бъде преструктурирана, за да могат специалистите да помагат адекватно на децата.", добави Машева.

За   Робер  Бадентер:
Робер Бадентер е защитник на човешките права и бивш министър на правосъдието на Франция. Той беше силно ангажиран с освобождаването на българските медици в Либия.  Сътрудничи на УНИЦЕФ по въпросите на младежко правосъдие. Бадентер е бил председател на Конституционния съд на Франция до 1995 г. Автор на множество политически есета, насочени срещу смъртното наказание.

По време на официалната си визита Бедантер беше придружен от делегация, която посети Средно професионално възпитателно училище - интернат "Христо Ботев" - с. Подем; поправителен дом за непълнолетни Бойчиновци; следствения арест в София.  Робер Бадентер се срещна с министъра на правосъдието Маргарита Попова, със заместник министрите на правосъдието Даниела Машеава и Христо Ангелов; с Омбудсмана;  представители на неправителствения сектор; с посланика на Франция Н.П. Филип Отие.

За  повече  информация:
Цветелина Бонова, Комуникации и връзки с обществеността, УНИЦЕФ България
Тел.: 02-96-96-207, 0882-42-44-43; е-mail: tbonova@unicef.org, website: www.unicef.bg

 

 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.