Ролята на омбудсмана за закрила правата на децата

07.04.2016 13:17

 

 

На снимката от ляво надясно: Мария Хесус Конде – представител на УНИЦЕФ за България: Ан Линдбо - омбудсман за децата на Норвегия; Цецка Цачева – председател на Народното събрание; Мая Манолова – национален омбудсман на Р България 

Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и омбудсманът на Р България си съдействат за насърчаване и наблюдение на правата на децата в страната

София, 7 април, 2016 – Днес в Народното събрание се проведе кръгла маса на тема „Ролята на омбудсмана за закрила правата на децата“, организирана от Мая Манолова – национален омбудсман на Република България. Форумът беше открит от председателя на Народното събрание Цецка Цачева, а участие в дискусията взеха омбудсманът за децата на Кралство Норвегия Ан Линдбо; заместник-министрите на труда и социалната политика и на правосъдието - Лазар Лазаров и Вергиния Мичева–Русева; председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева; представителят на УНИЦЕФ България Мария Хесус Конде; депутати, експерти, граждански организации и сдружения.

„Детските права са приоритет за институцията на омбудсмана през 2016 г. Вниманието ни е насочено към децата, лишени от родителска грижа; децата в конфликт със закона; „самотните“ деца на родители, заминали в чужбина; децата с увреждания и др. За мен основен проблем е детската бедност, а и отпадането на все повече деца от училище – което отново е свързано с материални лишения. Ето защо държавата трябва да прекъсне този „омагьосан кръг“ и да подкрепи родителите, за да могат те да отглеждат своите деца – защото най-доброто за едно дете е да расте в любяща семейна среда, а не в институция.“ Това каза г-жа Мая Манолова, национален омбудсман на Р България.

Кръглата маса е част от проекта „Укрепване на капацитета на омбудсмана на Република България за независим мониторинг и популяризиране правата на децата“, който се реализира в партньорство между омбудсмана на Р България, УНИЦЕФ България и УНИЦЕФ Норвегия.

„Децата не могат да гласуват на избори и затова нямат пряк достъп до политиците. Нещо повече – често децата биват забравяни и мнението им не се отчита, когато политиците взимат решения, засягащи живота и благосъстоянието им. Точно тук идва ролята на омбудсмана, който да превърне детските права в приоритет от дневния ред на политиците и обществото“, каза г-жа Ан Линдбо, омбудсман за децата на Кралство Норвегия.

Норвегия е първата страна в света, учредила самостоятелен омбудсман за децата (още през 1981 г.), който се е утвърдил като модел за независимо наблюдение на правата на детето и за изслушване мнението на децата и младежите за подкрепа на техните права.

„Комитетът на ООН по правата на детето препоръчва всяка една държава да учреди независима институция, която да подкрепя и наблюдава спазването правата на децата. В условията на ограничени ресурси, този орган би следвало да концентрира в себе си политическа, финансова и обществена подкрепа; да има национално покритие; да гарантира достъп на децата до ефективен механизъм за подаване на жалби; да отстоява своята независимост и благосъстоянието на всяко едно дете в страната.“ Това каза г-жа Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България.

Преди кръглата маса се състоя официална среща между националния омбудсман на Р България, омбудсмана за децата на Норвегия, УНИЦЕФ България и председателя на Народното събрание, г-жа Цецка Цачева.

ВИДЕО ИНТЕРВЮТА:   
Вижте кратки интервюта с националния омбудсман на България, г-жа Мая Манолова - за положението на децата в България:

 

И с омбудсмана за децата на Норвегия, г-жа Ан Линдбо - за детското участие като начин да се влияе на политиките в полза на децата

 

 

Допълнителна информация:  
В началото на годината Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и омбудсманът на Република България подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество. Основна цел на партньорството е защита правата на децата с приоритет към: гарантиране достъпа на децата и младежите до правосъдие; развиване и укрепване капацитета на институцията на омбудсмана за осъществяване на независим мониторинг за реализиране правата на децата в България; повишаване на информираността и чувствителността на обществото за познаване и спазване правата на децата. Повече информация тук: http://bit.ly/1nD7A3U

За институцията на омбудсмана:    
Омбудсманът е застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес. Той е висш и независим конституционен орган, който се избира от Народното събрание за срок от пет години. Омбудсманът е независим в своята дейност и се подчинява само на Конституцията, законите и международните договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
Teл: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.