Състезание с времето

06.02.2018 15:31

 Photo: UNICEF/ Furrer

Изказване на изпълнителния директор на УНИЦЕФ, Хенриета Х. Фор и на изпълнителния директор на Фонда на ООН за населението (ФНООН), д-р Наталия Канем, във връзка с Международния ден за нулева толерантност към гениталното осакатяване на жени

Ню Йорк, 6 февруари 2018 г. - Гениталното осакатяване на жени е много неща: насилствен акт, който причинява инфекция, болести, усложнения при раждане и дори смърт. Жестока практика, която причинява трайни емоционални щети и удря най-уязвимите, най-немощните членове на обществото - момичета между ранна детска възраст и 15 години. Нарушение на човешките права, което отразява и утвърждава ниския статус на момичетата и жените на твърде много места. Намаляване на благосъстоянието на общностите и икономиките.

„Но е и нещо, което може да бъде спряно.“

Навсякъде по света набира сила желанието за премахване на гениталното осакатяване на жени. Политическата воля, ангажираността на общността и целевите инвестиции променят практики и животи.

В страните, в които ФНООН и УНИЦЕФ работят съвместно за прекратяване на гениталното осакатяване на жени, за една трета от момичетата е по-малко вероятно да претърпят тази вреда днес, отколкото през 1997 г. Повече от 25 милиона души в около 18 000 общности в 15 страни публично се отказаха от практиката през 2008 г. В световен мащаб нейното разпространение се е понижило с близо една четвърт от около 2000 г.

Това е добре за самите момичета и млади жени; това е добре и за техните семейства и общности. Момичетата, които не са подложени на тази практика, растат по-здрави и имат по-здрави деца. Те често са по-образовани, печелят по-високи доходи и имат повече правомощия да вземат решения за собствения си живот. Общностите и държавите, които се противопоставят на вредната практика и се ангажират да я променят, получават съизмерими ползи.

Това е добрата новина. И все пак, популационните тенденции в някои от най-бедните страни в света, където женското генитално осакатяване продължава, заплашват да върнат напредъка ни.

До 2030 г. повече от една трета от всички раждания по света ще бъдат в 30-те страни, където се практикува генитално осакатяване на жени. Без ускорен напредък за защита на нарастващия брой момичета, изложени на опасност от тази вредна практика в тези страни, милиони момичета могат да бъдат осакатени до 2030 г.

Ще е ужасно тези момичета да бъдат добавени към 200-те милиона жени и момичета в света, които вече са претърпели генитално осакатяване. Който вече носят белезите или страдат от усложнения, или преживява сурови спомени за болка и предателство. Никой, нито момичетата, нито техните семейства или общности имат ползи - икономически или социални в неравностойни общества, където се приема такова насилие срещу момичета.

Знаем как да променим това. Видяхме, че честотата на генитално осакатяване на жените може бързо да падне на места, където въпросът се приема присърце - от правителства, от общности, от семейства. Където се сблъскват социалните норми, село по село. Когато медицински специалисти се събират, за да се противопоставят на практиката и да откажат да я изпълнят. Когато се приемат закони, които да го превърнат в престъпление и където тези закони се прилагат. Където по-широкият достъп до здравни услуги, образование и правни услуги гарантира устойчива промяна. Когато момичетата и жените са защитени и овластени да изразят мнението си.

Целите за устойчиво развитие приемат, че гениталното осакатяване на жените подкопава напредъка към по-равнопоставен, справедлив и проспериращ свят. Те поставят амбициозна цел за премахване на всички такива вредни практики срещу момичета и жени до 2030 г.

Като се има предвид нарастващият брой момичета в риск, това е състезание с времето. Но с увеличените инвестиции и удвоения политически ангажимент, с по-голяма ангажираност на общността и по-овластени жени и момичета, това е състезание, което може да бъде спечелено. И тъй като може, трябва.

Крайно време е да се премахне гениталното осакатяване на момичетата и жените - завинаги. Това е задача за всички нас и за нашето общо бъдеще.

За УНИЦЕФ: 
УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме. 

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации  
УНИЦЕФ България  
Тел.: 02/9696207  
E-mail: jtzocheva@unicef.org

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Бъдеще без насилие за всяко дете

10.11.2014 in Проекти

През месец ноември 2014 г. bTV и УНИЦЕФ България стартираха съвместна социална кампания, целяща да повиши ...

Световен ден на детето, #ЗаВсякоДете

16.11.2017 in Проекти

#СветовнияДенНаДетето е послание към децата, от децата – за по-добро бъдеще за всяко дете. ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.