Състоянието на децата по света 2016 - Справедлив шанс за всяко дете

29.06.2016 14:17

 

„Състоянието на децата по света 2016 - Справедлив шанс за всяко дете“ e основен документ на УНИЦЕФ, който очертава мрачна картина за бъдещето на децата по света и какво се очаква да бъде то, ако правителствата, дарителите, бизнесът и международните организации не положат повече усилия, за да адресират нуждите на децата.

Докладът посочва значителния напредък в услията заспасяване на детските животи, вкарване на децата в училище и извеждане на хората от крайна бедност. В световен план нивата на детска смъртност под пет годишна възраст са намалели близо два пъти, в сравнение с нивата на от 1990 г. Пропорцията  момичета спрямо момчета, записани в  начално училище е изравнена в над 129 страни, а броят на хората, живеещи в крайна бедност по целия свят, е почти наполовина по-нисък в сравнение с 1990 г.

 

 

 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.