Семейно-консултативен център с филиал в община Венец навършва 1 година

22.07.2016 12:56

 

Подкрепената от УНИЦЕФ услуга е част от СКЦ-Шумен и вече може да отчете положителни резултати

  

 22 юли 2016 – Днес филиалът на Семейно-консултативен център-Шумен в община Венец навършва една година. За този период (юли 2015 – юли 2016) постигнатите резултати са следните: 

Общ брой потребители на територията на Община Венец – 234.

Потребителите са обхванати в различни услуги и дейности като:
:: Работа по случаи с 45 семейства, от които 25 уязвими семейства, на които е оказана активна подкрепа.
:: Придружаване, посредничество и консултиране на 40 семейства, в това число влизат пълнолетни потребители и деца.
:: Предоставена е помощ чрез Фонда за подкрепа на 11 семейства в кризисна ситуация.
:: Оказана е подкрепа и придружаване на 6 деца с увреждания за лечение в специализирани заведения.  
:: Обхванати са 15 неосигурени бременни жени.  
:: 14 жени са включени в програма за семейно планиране.  
:: 101 деца и 9 майки или други възрастни, полагащи грижа за деца, са включени в групова работа по програмите на СКЦ.
:: Предоставена е техническа помощ на 136 потребители. 

Екипът на СКЦ - филиал Венец работи успешно и със съдействието на Община Венец, Агенция за социално подпомагане, отдели за закрила на детето, детски градини и училища на територията на общината. 

Какво представлява Семейно-консултативният център и какви услуги се предоставят в него?    

:: Консултации, индивидуална и групова подкрепа на семейства с малки деца в риск;  
:: Майките и татковците имат възможност да посещават „Училище за родители", където да развият родителските си умения;  
:: Центърът подготвя млади хора за семеен живот с консултации по семейно планиране и превенция на нежелана бременност;  
:: Основен фокус в дейността е работата по превенция на изоставянето на деца и предотвратяване на настаняването им в институции;  
:: Мобилни екипи от специалисти идентифицират семейства с деца в риск от изоставяне, следят и насочват бременни жени в риск към системата на здравеопазване за консултация и подкрепа, повишават здравната грамотност в рисковите общности. 

Услугата Семейно-консултативен център стартира в рамките на проект „Семейство за всяко дете ” на УНИЦЕФ през 2011 г. и се осъществява с финансовата помощ на фондация "Велукс". 

Вижте пълното описание на проекта "Семейство за всяко дете". 

За УНИЦЕФ: 
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца. 

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България    
Teл: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org 

 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.