Семейно-консултативният център за родители и малки деца на УНИЦЕФ в гр. Шумен работи вече една година

10.10.2012 11:20

Основен фокус в работата на Центъра е подкрепа на родителите и превенция изоставянето на малки деца


За една година мобилните групи на Семейно-консултативния център за родители и малки деца на УНИЦЕФ в Шумен са посетили общо 738 семейства от града и населени места в общината. В момента, екипът на центъра работи по случаите на други 151 семейства.

Основен фокус в дейността на Семейно-консултативния център е работата по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в институции. Мобилни екипи от специалисти идентифицират семейства с деца в риск от изоставяне, следят и насочват бременни жени в риск към системата на здравеопазване за консултация и подкрепа, повишават здравната грамотност в рисковите общности. Центърът предлага консултации, индивидуална и групова подкрепа на семейства с малки деца в риск. Майките и татковците имат възможност да посещават „Работилница за родители", която да им помогне да развитият своите родителски умения. Центърът подготвя подрастващи и млади хора за семеен живот с консултации по семейно планиране и превенция на нежелана бременност.

Снимка: © UNICEFNYHQ2005-1814Giacomo Pirozzi
 

За времето на работа на Центъра в гр. Шумен екипът е обходил 562 семейства на територията на кварталите „Витоша", „Бялата пръст", „Еверест" и местността „Под манастира", както и общо 176 семейства от с. Ивански ( 112 семейства), с. Градище (29 семейства), с. Друмево (15 семейства), с. Салманово (10 семейства), с. Дибич (5 семейства) и с. Мадара (5 семейства).

Над 120 жени - бременни, майки на новородени бебета и многодетни майки са консултирани от АГ-специалист и им е оказна подкрепа, като с 15 майки на малки деца се провеждат групови и индивидуални занимания по програма „Да поиграем и учим с децата си". В ателиетата за групова работа по програма „Творческа работилница", предназначена за деца на възраст от 7 до 14 години, участват общо 40 деца. С подкрепата на педагог, 15 деца успешно бяха подготовени за бъдещи първокласници.

Към този момент екипът на Центъра в гр. Шумен работи по случаите на:

-          96 семейства от гр. Шумен;

-          32 семейства от с. Ивански;

-          15 семейства от с. Друмево;

-          3 семейства от с. Градище;

-          5 семейства от с. Салманово.

В бъдещата си работа, Семейно-консултативният център в гр. Шумен ще фокусира дейността си към селата на територията на община Шумен и към малцинствените групи. През новата учебна година в училищата ще бъде проведена кампания, насочена срещу насилието в училищата.

Центърът се реализира в партньорство с Община Шумен, която предоставя помещението за безвъзмездно ползване.

За проекта Семейство за всяко дете

През октомври 2010 година УНИЦЕФ стартира проект „Семейство за всяко дете" в област Шумен, реализиран  със средствата, набрани от благотворителното предаване на bTV „Великолепната шесторка" 2, дарение от българското правителство, както и със собствени средства на УНИЦЕФ.

Нашата цел бе да създадем мрежа от услуги и мерки за подкрепа на родителите и семействата на малки деца (0-3 години), което да доведе до закриването на Дом за медико социални грижи Шумен //ДМСГД/. До момента успяхме да развием мрежа от приемни семейства, превенция на изоставянето на ниво родилен дом и укрепихме капацитета на системата за закрила на детето.

Основен елемент в работата по проекта е създаването на Семейно-консултативни центрове, които предоставят интегрирани социални, здравни и образователни услуги и програми в сферата на превенцията на изоставяне на малки деца в специализирани институции. На територията на област Шумен работят още 2 центъра - в гр. Нови Пазар и в гр. Велики Преслав.

Още информация за проекта Семейство за всяко дете, можете да откриете тук

За УНИЦЕФ:
УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

За повече информация:

Жаклин Цочева, Комуникации и връзки с обществеността, УНИЦЕФ България,

тел.: 02-96-96-207; Email: jtzocheva@unicef.org

Семейство за всяко дете

15.10.2010 in Проекти

Всяка година над 2 000 български деца биват изоставени и настанени в институции. Медицински доказано е, че отглеждането ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.