Семейство за всяко дете - трети междинен отчет

21.05.2013 11:51

През последните повече от 15 години в страната активно се развиват услуги за закрила на децата, насочени към различни рискове пред децата – настаняване в специализирани институции, насилие, неглижиране, социално изключване. На територията на страната са създадени множество социални услуги, което доведе и до намаляване на броя на децата, отглеждани в специализирани институции.
 
Данните показват, обаче, че все още най-малък е делът на услугите, насочени към подкрепа на семействата и към превенция за предотвратяването на рискове от изоставяне.

Семейство за всяко дете

15.10.2010 in Проекти

Всяка година над 2 000 български деца биват изоставени и настанени в институции. Медицински доказано е, че отглеждането ...

Всяко дете иска семейство - национална кампания за приемна грижа

01.01.2010 in Проекти

Приемната грижа означава да се грижиш за деца в твоя собствен дом, защото техните родители не са в състояние да полагат ...

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни и територии.