„Силата на родителството и благосъстоянието на децата“

31.05.2018 11:22

 

Към засилване на подкрепата за родителите в грижите за децата

 

София, 31 май 2018 г. – Днес, в гр. София по инициатива на Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ България и Асоциация „Родители“ се проведе среща–дискусия, посветена на значението на подкрепата за родителството за осигуряване благосъстоянието на децата. Срещата се организира в навечерието на 1 юни, когато в България и много страни се отбелязва Международният ден на детето. През 2012 г. Общото събрание на ООН обявява този ден и за Международен ден на родителите, за да подчертае изключителната роля и усилия на родителите за благоденствието и реализиране правата на децата.

Съвсем естествено е в навечерието на Деня на детето да говорим за родителството, тъй като родителите имат първостепенна отговорност и най-важна роля за отглеждането, закрилата и развитието на детето. Но за успешното изпълнение на тази най-важна роля родителите имат нужда от информация, знания, умения и подкрепа, за да могат да осигурят най-добрите условия и да вземат най-правилните решения за своето дете. През последните десетилетия отношението към родителството се промени и все повече държави инвестират в програми и услуги за подкрепа на родителите и насърчаване на т.нар. „позитивно родителство“ като част от националните социални политики за намаляване на бедността и неравенствата и за насърчаване на благосъстоянието на децата– заяви Мария Златарева, Директор Политики и Програми в УНИЦЕФ България.

Представители на държавни институции, общински администрации, неправителствени организации, академичните и професионални общности и родители поставиха във фокуса на своите дискусии нуждите и предизвикателствата на съвременните родители в България и необходимостта да се засили подкрепата за тях в цялостната система на грижа за децата.

„Изпитваме силна необходимост от въвеждане отново на патронажната грижа. Ако разполагаме с компетентни професионалисти, които да осъществят човешка връзка с родителите и да ги подкрепят да се почувстват по-уверени и спокойни, това ще помогне и на децата да растат по-здрави и подкрепени. В тази мисия разчитаме изключително много на опита на УНИЦЕФ“ – заяви Светлана Йорданова, Зам.-министър на здравеопазването.

Родителите са най-важните значими възрастни в живота на всяко дете и тяхното благосъстояние е неразривно свързано с благосъстоянието на децата им. По време на срещата бяха споделени данни и опит, които показват, че днес много родители са изправени пред трудната задача да съчетават грижите за децата с професионалните си роли; да се справят със социално-икономическите условия и нарушената връзка и комуникация с децата в резултат на трудова миграция; или рисковете, произтичащи от дигиталната и медийната среда. Често родителите са също така неподготвени за промените, свързани с прехода към юношеството и необходимостта да намерят баланса между грижата за децата и тяхното овластяване за самостоятелен живот. Особено важни са потребностите на родители, които отглеждат деца с увреждания.

Като общество все още имаме големи предразсъдъци – дори към децата. Темата за качественото родителство и партньорството с институциите минава и през необходимостта да развенчаем някои митове. Всички ние – правителство, неправителствени организации, медии – трябва да се борим срещу предразсъдъците, свързани например с децата в приемни семейства, осиновените деца, децата на самотни родители или тези, отглеждани от близки и роднини. И трябва да популяризираме социалните услуги, които подкрепят всички деца – и тези в риск, и тези с таланти: вече има такава карта на сайта на МОН. Отделно сме разработили заедно с научната общност и УНИЦЕФ модел за скрининг и ранна интервенция при деца със специфични потребности“ – заяви Деница Сачева, Зам.-министър на образованието и науката.

От презентациите на участниците в срещата стана ясно, че липсват достатъчно възможности за подкрепа на родителите. Самите те често също нямат нагласата да търсят подкрепа извън семейството и близките хора. Срещата ясно очерта необходимостта от осигуряване и развиване на възможности за подкрепа на всички родители, които да се основата на партньорски взаимоотношение между професионалисти и родители и да насърчават семейно-ориентирания подход. Представен беше и опитът на Ирландия, където подкрепата за родителството е изведена като основен приоритет.

„Подкрепата за родителството като ключов елемент от политиките за децата и семействата през опита на Ирландия“ презентация на д-р Кармел Дивани, експерт и изследовател.

Какво е да си родител на юноши в България - презентация на Асоциация „Родители“ и Сдружение „Дете и Пространство“ от изследване по поръчка на УНИЦЕФ.

„Родителите като партньори през погледа на професионалистите в сферата на ранното детско развитие“презентация на изследване на Фондация „За нашите деца“, Сдружение „Дете и Пространство“ и Институт за изследване на населението и човека към БАН.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.

За повече информация:  
Ивайло Спасов, УНИЦЕФ в България  
0888 40 63 83, ispasov@unicef.org

Световен ден на детето, #ЗаВсякоДете

16.11.2017 in Проекти

#СветовнияДенНаДетето е послание към децата, от децата – за по-добро бъдеще за всяко дете. ...

Децата и медиите. Мисия: етично отразяване

25.04.2018 in Проекти

Професионалната журналистика има ролята и отговорността не само да зачита детските права, но и активно да ги отстоява в ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.