Социалното предприемачество в подкрепа на уязвими групи деца и подрастващи – случаят с Монтана

29.03.2016 15:04

 

СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЕЗКУРАЖЕНИТЕ МЛАДИ ХОРА?

NEETs В ОБЩИНА МОНТАНА: СТАТУС И ПРОФИЛ

СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО КАТО ВЪЗМОЖНОСТЗА ОБЕЗКУРАЖЕНИТЕ МЛАДИ ХОРА: БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО

По данни на УНИЦЕФ, всеки пети младеж в България между 15 и 24 г. не работи, не учи и не се обучава (NEETs) 

Монтана, 29 Март, 2016 – По инициатива на Детския фонд на ООН в град Монтана се проведе кръгла маса, посветена на социалното предприемачество в подкрепа на уязвими групи деца и подрастващи. Участие взеха представители на УНИЦЕФ, Областната администрация, МТСП, МОН, обучителни институции, неправителствения сектор и бизнеса. 

Дългосрочното преодоляване на предизвикателствата пред младите хора, които не работят и не са ангажирани в учене и обучение, е възможно само ако се превърне в общо споделена кауза от всички заинтересовани страни. Затова е важно да се мобилизират и обединят усилията на институциите на държавно и регионално ниво, местните власти, социалните партньори, неправителствените организации и бизнеса за създаване на подкрепяща среда за младите хора, за да могат да участват пълноценно в обществения живот и да постигнат своя пълен потенциал. Настоящата кръгла маса е стъпка в тази посока.Товаказа Мария Янкова, Експерт Образование в УНИЦЕФ България.

Целта е да се потърси възможност чрез развитието на социални предприятия да се намерят адекватни решения за успешно и дългосрочно социално включване на младежи, които не учат, не работят и не се преквалифицират (15-24 г.). В България всеки пети младеж се намира в подобна ситуация – това е едно от най-високите нива в ЕС, показва изследване на УНИЦЕФ, а икономиката на България губи по около 2 млрд. лв. ежегодно от отпадането на млади хора от пазара на труда. 

Неблагоприятната среда блокира развитието на младите хора и факторите, които обуславят това, са ниският стандарт на живот; липсата на занимания в свободното време; страхът от големия град и силната конкуренция в него; прекалена ангажираност с домакинската работа. Конкретно за Монтана 75% от българите и 85% от ромите в групата на NEETs не се регистрират в Бюрото по труда. Младежите са запознати с програмите и мерките по заетост, но едва 10% са се възползвали от тях“. Това казаНаталия Георгиева, консултант на УНИЦЕФ и автор на изследването „Оценка на състоянието и анализ на профила на подрастващите и младежите, които не работят, не учат и не се обучават (NEETs)“.

„Равнището на безработица в Монтана е едно от най-високите в Северозападния район (около 20% при средно 11.4%). Безработните младежи до 29 г. представляват 21.4% от всички безработни. Според ИРР Монтана е в категорията „много лошо социално-икономическо състояние“ и преобладават„микро“-предприятията. Наблюдават се предимно резидентни услуги и труден достъп в малките населени места. Въпреки че според данните гражданският сектор не е особено развит, се отчита положителната ролята на гражданските организации по повод въвличане на младежите. Обнадеждаваща тенденция е заявеното желание за „съвместна“ работа“, каза Надя Шабани, председател на Български център за нестопанско право и съавтор на изследването „Социалното предприемачество като възможност за обезкуражените млади хора?.

Дейностите на социалните предприятия традиционно са насочени към осигуряване на работа на лица от уязвими групи и посреднически услуги по заетост, както и предоставяне на социални и образователни/обучителни услуги.

Експертен анализ показва, че в община Монтана има 2 големи подгрупи на младежите между 15 и 24 г., които не работят, не учат и не се обучават (NEETs): етнически българи, завършили средно образование, оставащи извън сферата на образованието или пазара на труда средно около 1 година; както и млади хора от ромски произход, преждевременно отпаднали от училище, без опит – практически без реализация в образователната система и пазара на труда.

„Социалното предприемачество в подкрепа на уязвими групи деца и подрастващи е чувствителна тема и безспорно много важна. Целта на кръглата маса е да се направи партньорство, което обаче е устойчиво и което в крайна сметка генерира идеи, които са приложими именно за тази група деца и подрастващи“, каза г-н Петър Петров, Зам.-областен управител на Монтана.

Какво е нужно, за да се случи социалното предприемачество на местно ниво:
:: Разнообразни и децентрализирани социални услуги;
:: Развитие на предприемаческа култура сред доставчици на услуги за уязвимите групи;
:: Специални мерки, насочени към връщане към училище и създаване на умения;
:: Адресиране на проблемите на жилищното настаняване;
:: Използване на пробвани модерни практики - експерти от опит, здравни и образователни медиатори;
:: Общо планиране на здравна, образователна и социална политика на областно и общинско ниво.

Полезна информация:  
::Повече за изследването на УНИЦЕФ върху феномена NEETs – млади хора, които не учат, не работят и не се обучават, можете да прочетете тук: http://bit.ly/1Wkn9sD
::Повече за Социалното предприемачество като възможност за окуражаване на младите хора, които не работят, не учат и не се обучават, можете да прочетете тук: http://bit.ly/1MieaCq 

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България
Teл: 02/9696208
E-mail: jtzocheva@unicef.org 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

МИСИЯ: Всяко дете

12.11.2013 in Проекти

На 23 ноември, от 20:30ч., в Националната опера и балет ще се проведе гала концерт “Мисия: всяко дете”, организиран от ...

Моят глас е важен

28.04.2015 in Проекти

През месец Март 2015 г. УНИЦЕФ България стартира информационна и социална кампания, посветена на правото на детско ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.