Стартира нов цикъл от работилници за родители

29.08.2012 14:02

В края на месец септември, 2012 година, УНИЦЕФ България стартира „Работилница за родители", в следните населени места: град София, град Плевен, град Левски (област Плевен), село Ясен (община Плевен), село Брезница (община Гоце Делчев) и община Тунджа. Проектът се реализира в партньорство със Сдружение за педагогическа и социална помощ ФИЦЕ България, сдружение „Плевенски обществен фонд - Читалища", читалище „Просвета" в град Гоце Делчев, читалище „Роден край-1931" гр. София и община Тунджа.

„Работилницата за родители" ще предостави на родители на деца до 4 години възможност да споделят в присъствието на специалисти своя опит, знания и тревоги, свързани с отглеждането и общуването с малките деца. Всяка работилница се състои от 11 последователни сесии, които се провеждат веднъж седмично и включват лекции, интерактивни упражнения и дискусии. По време на работилниците в групи от 15 души  родителите научават за основните психологически потребности на децата в тази възраст, за това как могат да насърчат познавателното и емоционално развитие на своето дете, как да поставят граници без да прибягват до насилие и как ефективно да общуват с малкото дете. Сесиите се провеждат в читалища и детски градини.

През пролетта на 2012 година 120 родители се включиха и успешно завършиха програмата на работилниците. Ето какво споделят родителите за ползите от своето участие в работилниците:

Научих се да разграничавам детската чувствителност от безсмисленото упорство. Научих се да забелязвам, изслушвам и да помагам на детето"

„По-добре разбирам как се чувства и мисли детето ми. По-спокойно и уверено решавам конфликтни ситуации, без да използвам насилие"

„Започнах да гледам на детето си като на една малка личност с желания, потребности и характер"

Ако имате желание да се включите в работилниците или искате повече информация за инициативата може да се обърнете към УНИЦЕФ на тел. 02/ 96 96 211, Вера Рангелова или към нашите партньори по места:

гр. София
Народно читалище „Роден край-1931"
Лице за контакт: Мая Китова 
моб.тел.: 02 822 3 228;  roden_kraj@abv.bg

гр. Плевен
Народно читалище „ЛИК 1959"
Лице за контакт: Любов Иванова  Йовчева  - Кирилова,
тел.: 064 / 84 81 63; likmail@abv.bg

с. Ясен, община Плевен
Народно читалище „Просвета 1923"
Лице за контакт: Юлия Димитрова Пенева 
моб.тел.: 089 355 56 05; prosveta_qsen@abv.bg;
гр. Левски, област Плевен

Народно читалище „Георги Парцалев 1901"
Лице за контакт: Иван Панайотов
моб. тел.: 089 880 81 43, chit_partzalev@abv.bg

 гр. Гоце Делчев (за с. Брезница)
Народно читалище „Просвета"
Лице за контакт: Георги Мишев 
моб.тел.: 0886 402 322; prosvetagd@abv.bg

община Тунджа
Лице за контакт: Мария Бейчева
тел: 0884 301 373; m_1952@abv.bg

Крайният срок за записване за есенния цикъл е 15 септември, 2012 г. Участието на родителите е напълно безплатно.

Работилница за родители - Да пораснем заедно

16.11.2011 in Проекти

„Работилниците за родители - Да пораснем заедно" ще предоставят споделено пространство, в което могат да се срещат ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.