Стартира обучение на екипите по проект „Семейство за всяко дете” на УНИЦЕФ

11.10.2011 11:04

ШУМЕН, 11 октомври 2011 г.

Днес стартира обучение на екипите на двата Семейно-консултативни центъра за родители и малки деца в гр. Шумен и гр. Нови пазар, създадени по Проект „Семейство за всяко дете". Проектът се реализира от УНИЦЕФ - България в партньорство с общините в област Шумен.

В рамките на 11 специализирани модула, екипите ще повишат професионалните си умения в областта на социалните услуги, работата с деца и семейства, мобилна работа във високо рискови общности, ранното детско развитие.

Обучението ще продължи до 01.12.2011 г., като в него ще се включат доброволци и здравни медиатори. Обучителите са представители на утвърдени неправителствени организации в сферата на социалните услуги - фондация „Здравни проблеми на малцинствата", сдружение „Институт по социални дейности и практики", фондация „Дете и пространство".

За     УНИЦЕФ:
УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 150 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

За повече информация:
Жаклин Цочева, Комуникации и връзки с обществеността, УНИЦЕФ България, тел.: 02-96-96-207; E-mail: jtzocheva@unicef.org

 

Семейство за всяко дете

15.10.2010 in Проекти

Всяка година над 2 000 български деца биват изоставени и настанени в институции. Медицински доказано е, че отглеждането ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.