Стартира пролетният цикъл на Работилница за родители

03.02.2015 15:15

Как се развива детето ми? Как да го стимулирам да учи и да опознава света и как да общувам с него? Въпроси, които всеки родител си задава. Опитът на УНИЦЕФ показва, че все повече родители активно търсят информация, насоки и подкрепа, за да се чувстват уверени и компетентни във взаимоотношенията с децата.

През пролетта на 2015г. УНИЦЕФ отново стартира инициативата „Работилница за родители“, която се провежда за трета поредна година в повече от 14 населени места в цяла България.

„Работилница за родители" е пространство, в което родители на деца до 4 години имат възможност да споделят със специалисти и помежду си знания, опит и притеснения, свързани с отглеждането на детето.  Всяка работилница се състои от 12 последователни сесии, които се провеждат веднъж седмично и включват лекции, интерактивни упражнения и дискусии. Сесиите се провеждат в читалища и детски градини и са напълно безплатни.

 По време на срещите, които се осъществяват в групи от 15 души, родителите получават ценни съвети в следните области:

- основните психологически потребности на децата във възрастта 0-4 години;
- как могат да насърчат познавателното и емоционално развитие на детето;
- как да поставят граници без да прибягват до насилие;
- как ефективно да общуват с малкото дете и още много други.

Ето какво споделят родителите за ползите от своето участие в Работилниците: 

„Хареса ми това, че станахме група. Записах се за работилниците, за да мога да подредя хаоса от всичко, което съм чувала за възпитанието. Общуването тук ми помогна да разграничавам свободата, обичта и контрола. Благодаря!” 

„Работилницата беше много важна за мен, тъй като ние родителите често се притесняваме да поставяме правила и трудно намираме баланс между добрите отношения с децата си и това което трябва да се свърши от децата.”

 „Разбрах, че е от изключителна важност да се отнасяш с детето си като с равноправен член на семейството, да му гласуваш доверие, да предоставяш по-голяма самостоятелност, защото прекаленото обгрижване не е от полза, да стимулирам доверието на детето ми в собствените му възможности, да разпознавам чувствата му.“

 Списък на местата и партньорите за реализиране на Програмата „Работилница за родители – да пораснем заедно“ за периода март-юни 2015. Очаквайте още градове.  

АСЕНОВГРАД
Градска библиотека „П. Хилендарски – Асеновград“
Адрес: ул. „Цар Иван Асен II“ № 24
Лице за контакт: Милена Марковска
Тел: 0331/ 6 81 65
Е-mail: gbph@abv.bg
 
ВАРНА
ЦДГ №6 „Златно зрънце“
Адрес: жк Младост, до бл.127
Лице за контакт: Павлина Димитрова
Тел.: 052/750515      
E-mail: cdg6varna@abv.bg
 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Лице за контакт: Даниела Тасева
Тел: 062/619 220; 0888 622868
Е-mail: daniela_taseva@abv.bg
   
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Народно читалище „Просвета“
Адрес: пл. „Гоце Делчев“ 1
Лице за контакт: Анета Вълева
Тел: 0877382227
Е-mail: anetavaleva@yahoo.com
  
КЮСТЕНДИЛ
Народно читалище „Братство-1869“
Адрес: ул. „Отец Паисий“ № 11
Лице за контакт: Милена Маркова
Тел.: 0892459093
E-mail: bratstvo_kn@abv.bg
  
ЛОВЕЧ
Лице за контакт: Геновева Иванова, Община Ловеч
Тел: 068/688243
Е-mail: genoveva.ivanova@abv.bg
  
МОНТАНА
Лице за контакт: Д-р Валерия Тодорова, Община Монтана, ст. 403
Тел: 096/394238
 
ПЛЕВЕН
Сдружение "Плевенски обществен фонд - читалища"
Адрес: Площад Втзраждане №1, офис 311
Лице за контакт: Антоанета Мочева
Тел: 0893 555 705
Е-mail: fond.pleven@gmail.com
  
ПАВЕЛ БАНЯ
Лице за контакт: Йордана Енева, зам.-кмет
Тел: 04361 22-64
 
РУСЕ
Народно читалище „Захари Стоянов-1937“
Адрес: бул. „Липник” № 58
Лице за контакт: Стефка Ангелова
Тел: 0875241511
E-mail: angelova.60@abv.bg
  
СЛИВЕН
Народно читалище „Искра-1944”
Адрес : ул. „Княз Борис Търновски” № 17
Лице за контакт: Енчо Ганчев Христов
Тел: 0894670923
Е-mail: enchohristov@gmail.bg
  
СЛИВО ПОЛЕ
Народно читалище „Христо Ботев-1928“
Адрес: ул. „Съединение“ № 3
Лице за контакт: Генадия Георгиева
Тел: 0886567060
E-mail: chitalishte_slivopole@abv.bg
  
СМОЛЯН
Лице за контакт: Румяна Караманолова, Община Смолян
Тел: 0301/6 76 37
Е-mail: smol@abv.bg
  
ШУМЕН
Народно читалище „Добри Войников“
Адрес: пл. „Възраждане“ № 4
Лице за контакт: Детелина Палазова
Тел: 054/ 875-586 ; 0893 3492 91
Е-mail: dvojnikovpost@abv.bg
 

За УНИЦЕФ:
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България,
тел.: 02/9696208
E-mail: jtzocheva@unicef.org


Ивайло Спасов, Консултант Комуникации, УНИЦЕФ България,
Тел. 0888406383, 0888907330
E-mail: ispasov@unicef.org 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.