Световен ден на детето

20.11.2013 12:04

снимка: © UNICEF Bulgaria/2013/Pirozzi

20 Ноември 2013 – За поредна година светът отбелязва Световния ден на детето – годишнината от подписването на Конвенцията за Правата на Детето на ООН. На тази дата УНИЦЕФ насочва вниманието към проблемите на милиони деца от всички страни по света, свързани с насилие и тормоз, които остават скрити или подценени.

“Твърде често тормозът остава в сянка - незабележим и неадресиран, а още по-лошото е, че често той се приема като нещо нормално.”, заяви Антъни Лейк – Генерален Директор на УНИЦЕФ. “Всички ние сме поели ангажимента да направим невидимото видимо - от държавите, които трябва да въвеждат и прилагат закони за забрана на насилието и тормоза над деца, до отделните граждани, които не трябва да подминават случаите на насилие, а да сигнализират за тях.”

Насилието над деца съществува под различни форми. То може да е домашно насилие, сексуално насилие, както и строги възпитателни практики. Често насилието над деца се проявява в райони засегнати от войни или конфликти. Това причинява не само физическа, но и психическа травма на децата.

“Насилието не само наранява деца, то подкопава структурта на обществото и влияе на продуктивността, благоденствието и просперитета му. Никое общество не може да си позволи да игнорира насилието над децата.”каза Лейк.

Има разработени подходи, които имат за цел да предотвратят и да отговорят на насилието над децата. Те включват подкрепа за родителите, семействата и всички останали, грижещи се за децата; подобряване на уменията и възможностите за самозащита на децата; усилена работа за промяната на обществените нагласи, толериращи насилието и дискриминацията; реформиране и налагане на политики и закони защитаващи децата.

УНИЦЕФ стартира по-рано тази година, своята кампания #ENDViolence Against Children. Тя не само насърчава за публично признаване на проблема с насилието над деца, но и призовава за подкрепа и ангажимент с местните граждански движения, за да се адресира този сериозен глобален проблем.

Световният ден на детето отбелязва и 24 години от приемането на Конвенцията за Правата на Детето на ООН. Конвенцията на ООН, приета през 1989 година, се превърна в първия законов межународен документ, утвърдяващ основните човешки права на децата. В Конвенцията е записано, че всяко дете, навсякъде по света има правото на оцеляване, на развитие и на защита от всякакви форми на насилие.

УНИЦЕФ отбелязва и важната работа на Child Helpline International (CHI) – глобална мрежа от 173 горещи телефонни линии в 141 страни. Днес CHI празнува 10-та си година. В глобален доклад, представен днес, CHI отбелязва, че за всички 10 години от нейната работа, 17% от всички потърсили помощ и съвет са били случаи на тормоз и липса на грижи.

###

Бележка:

През 1954 г. Общото събрание на ООН обявява 20 ноември за Световен ден на детето. На тази датата се отбелязват и годишнините от приемането от Общото събрание на ООН на Декларацията за правата на детето (1959) и на Конвенцията за правата на детето (1989).

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

За повече информация:

Жаклин Цочева, Комуникации и връзки с обществеността, УНИЦЕФ България,
тел.: 02-96-96-208

 

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.