Световна имунизационна седмица 2014: Да спасим живота на 1.5 млн. деца годишно!

24.04.2014 16:20

Една пета от новородените по света нямат достъп до ваксини, предотвратяващи водещи причинители на детската смъртност и увреждания

Световната имунизационна седмица се провежда всяка година в края на април, за да обърне внимание на обществото върху значението на ваксинациите за децата. УНИЦЕФ я отбелязва заедно с партньори, правителства и граждански организации в целия свят.

Темата на Световната имунизационна седмица през 2014 г. – „Информирани ли сте?“ – е директен призив към родителите и младите хора да се осведомят относно имунизациите и да се уверят, че те и семействата им са защитени чрез ваксини.

Всички деца имат право да живеят и да се развиват здравословно. Ваксините защитават децата за цял живот, предпазвайки ги от фатални болести и им помагат да развият пълния си потенциал.

По данни на Световната здравна организация всяка година имунизирането спасява живота на около 2-3 млн. деца*, защитавайки ги от дифтерит, тетанус, коклюш и морбили – болести, които имат непропорционално висок дял сред детското население.

Цифрите са категорични за ползата от детските ваксини: имунизацията против морбили (дребна шарка) е предотвратила смъртта на 14 млн. деца между 2000 и 2012 г. Майчиният и неонатален тетанус е елиминиран чрез ваксинации в 34 от общо 59 високорискови страни от 1999 г. Светът е близо до изличаването на полиомиелита (детския паралич) от лицето на земята благодарение на огромно увеличение на броя ваксинирани деца. Наскоро бе удостоверено, че Индия – едно от най-трудните места за елиминиране на детски паралич – вече е свободна от болестта.

За съжаление, въпреки значителния напредък в детското имунизиране в световен мащаб – например през 2012 г. над 8 от всеки 10 новородени са получи три дози от ваксината против дифтерия, тетанус и коклюш, спрямо 2 от 10 през 1980 г. – все още около 20% от децата в света днес остават без нужните им ваксини. Причините за това са най-вече бедността и маргинализацията. Около 70% децата без достъп до ваксини живеят само в 10 страни: Демократична република Конго, Етиопия, Индия, Индонезия, Ирак, Нигерия, Пакистан, Филипините, Уганда и Южна Африка.

Човешката цена нещо толкова животоспасяващо все още да е недостъпно за огромен брой деца е смразяваща. Около 30% от смъртните случаи при деца под 5 г. могат да бъдат предотвратени чрез ваксини, а само през 2012 г. 1.5 млн. деца са починали от болести, предотвратими чрез препоръчваните ваксини. Само болестта морбили (дребна шарка) убива около 330 деца всеки ден, предимно в Африка и Азия, а неотдавнашните епидемии от полиомиелит в райони, доскоро свободни от детския паралич, напомнят на света, че единственият начин да се изкорени тази болест е да се имунизира всяко дете!

Епидемиите от предотвратими болести като морбили (дребна шарка) и коклюш в развити и развиващи се страни ни напомнят, че имунизирането е важно за всеки.

По време на Световната имунизационна седмица 2014 експерти на УНИЦЕФ в цял свят ще дискутират ползата от ваксините и мерките, които трябва да се вземат, за да се осигурят имунизации на всички деца по света.

Нови подходи, създадени, за да се ваксинира всяко дете, подобряват резултатите, дори в страни със затруднен достъп. Новите ваксини срещу някои форми на пневмония и диария – главни виновници за детската смъртност – защитават повече деца отвсякога. УНИЦЕФ и партньори вече използват соларната енергия, мобилните технологии и биометриката, за да гарантират, че ваксините достигат до децата, съхранявани на безопасна и постоянна температура. Цените вече са рекордно ниски, включително на нови ваксини срещу водещи причинители на детска смъртност и увреждания.

Децата, които не получават ваксинации, често са най-уязвимите и живеят в най-много лишения. Затова не бива да им се отказва достъп до животоспасяващи имунизации.

Животът и здравето на децата и в по-бедните, и в по-богатите страни са в ръцете на световната общественост, на всички нас заедно и поотделно, а осведоменността ни за детските васкини е ключова за опазването им!

*Използваните данни са от Световната здравна организация, УНИЦЕФ и Световния алианс за ваксини и имунизация 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България
тел.: 02/9696208

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

"1 пакет = 1 ваксина"

23.09.2008 in Проекти

Кампанията на UNICEFи Pampers "1 пакет = 1 ваксина" има за цел да събере средства за ваксини против тетанус за ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.