Световната банка и УНИЦЕФ призовават за по-големи инвестиции в ранното детско развитие

19.04.2016 11:30

 

 © UNICEF Nepal/2015/CSkarki

Ранното детство оказва дълбоко въздействие върху развитието на мозъка и последващите му способности за учене, здравословно развитие и материална реализация на човека като възрастен

Вашингтон, 14 април, 2016 г. – Президентът на Световната банка Джим Йон Ким и Изпълнителният директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк призоваха световните и национални лидери да засилят програмите и инвестициите си, свързани с прехраната и ранното детско развитие – като основа за равните шансове за развитие и икономически растеж.

Двете организации обявиха създаването на нов алианс, чиято цел е да превърне ранното детско развитие в глобална политика, в приоритет в залагането и разходването на публичните средства. Идеята е да се даде на всички малки деца достъп до качествени услуги, които да подобрят тяхното здраве, прехрана и способност за учене и емоционално благосъстояние.

Напредъкът в областта на неврологията и най-новите икономически изследвания показват, че преживяванията, натрупани в ранното детство, оказват дълбоко въздействие върху развитието на мозъка и последващите му способности за учене, здравословно развитие и материална реализация на човека като възрастен. Децата, които не са били добре хранени и обгрижвани, както  и онези, които не са получавали ранна стимулация, е по-вероятно да учат по-малко в училище и да печелят по-малко като възрастни.

В световен мащаб милиони деца под 5 г. са в риск никога да не достигнат своя пълен потенциал на развитие. 1 на всеки 4 деца под 5 г. (или 159 000 000 деца в целия свят) имат забавяне в растежа поради недохранване, като най-висок е декът им в Африка и Южна Азия. Близо половината от всички деца от 3 до 6-годишна възраст нямат достъп до предучилищно образование. 80% от децата в Субсахарска Африка не са записани в предучилищни програми.

Дойде моментът да разберем, че спирането на растежа на толкова много деца е спиране на тяхното развитие, но и на икономическия растеж, което трябва да възприемаме като кризисна ситуация“, каза президентът на Световната банка Джим Йон Ким. Той добави: „Как страните ще се конкурират в една все по-глобализираща се дигитална икономика, ако една-трета или повече от децата са забавили своето развитие? Нашият провал в осигуряването на правилните инвестиции в ранно детско развитие застрашава милиони деца и ги превръща в потенциални жертви на социално изключване. Няма как да обещаем, че ще гарантираме равни резултати в развитието на всички обществата, но можем да настояваме поне за равни възможности за всички деца“.

Новите научни доказателства демонстрират как продължителното излагане на децата на трудности – например при децата, растящи в страни с конфликти или в семейства, в които има домашно насилие – може да причини токсичен стрес. Това е състояние, което би могло да възпрепятства постигането на най-високо ниво на мозъчното развитие в ранното детство.

„Това, което научаваме за всички елементи, засягащи развитието на детския мозък – дали децата физически са добре хранени и дали ментално са достатъчно стимулирани, а също дали са защитени от насилие – вече променя начина, по който възприемаме периода на ранното детство. Сега трябва да променим и начина, по който действаме за неговото развитие“, заяви изпълнителният директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк.

С помощта на новия алианс Световната банка и УНИЦЕФ приканват правителствата, партньорите в сферата на развитието, гражданското общество, фондациите и частния сектор да превърнат ранното детско развитие в глобален и национален приоритет. Целта е да бъдат подпомогнати усилията на всяка една страна в посока инвестиции в хранене, ранно стимулиране, учене и закрила. Освен това намерението е да се ангажират самите общности с изисквания за развитие и достъп до висококачествени услуги, стимулиращи ранното детско развитие на всяко дете.

Ползите от програмите за ранно детско развитие са най-големи за бедните деца и за децата от маргинализираните общности. Например 20-годишно изследване в Ямайка показва, че децата, израснали в неравностойно положение, които са получили висококачествена ранна стимулация в първите години от живота си, печелят над 25% по-високи заплати като възрастни – което е равностойно на постиженията на хора, израснали в богати семейства.

Ранното детско развитие е инвестиция и в икономическия растеж. Доказателства сочат, че всеки допълнителен долар, инвестиран в програми за ранно детско развитие, е следван от възвращаемост в размер на между 6 и 17 долара.

Припознаването на увеличаващото се разбиране за важността на ранното детско развитие е застъпено и като Цел за устойчиво развитие – това е първият път, в който ранното детско развитие е експлицитно заложено като глобална цел за развитие. Цел 4.2 се стреми да повиши процента на децата до 5 г., които наваксват забавянето на своето развитие и се намират в добро състояние по отношение на здравен статус, образователно и психологическо благосъстояние. И макар ранното детско развитие да попада в Целта №4, свързана с образованието, то е естествена връзка и с други цели - например: изкореняване на бедността;  край на глада; добро здраве; равенство между половете; край на насилието.

За Групата на Световната банка   
Мисията на Групата на Световната банка е да бъде изкоренена бедността и да бъдат подобрени жизнените стандарти на хората в развиващия се свят. Като един от най-големите източници на финансиране и знание за развиващите се страни, Групата на Световната банка все по-явно подкрепя ранното детско развитие по света. От 2000 г. насам Групата на Световната банка е инвестирала 6 милиарда щатски долара в програми за ранно детско развитие, включително 3 милиарда долара само за последните 2 години.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
Teл: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

Децата не идват с инструкции за отглеждане

17.09.2013 in Проекти

Детските сълзи карат родителите да се чувстват безпомощни. Медицинските сестри на Център за “Майчино и детско ...

МИСИЯ: Всяко дете

12.11.2013 in Проекти

На 23 ноември, от 20:30ч., в Националната опера и балет ще се проведе гала концерт “Мисия: всяко дете”, организиран от ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.