Тест Прав ли си?

21.11.2014 18:17

Прав ли си?

Добре ли познаваш правата на детето и какво знаеш за Конвенцията за правата на детето?

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.