Тест Прав ли си?

21.11.2014 18:17

Прав ли си?

Добре ли познаваш правата на детето и какво знаеш за Конвенцията за правата на детето?

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни и територии.