Център за майчино и детско здраве отвори врати в област Сливен

30.10.2014 13:23

 

Над 1150 семейства от областта вече са получили домашно посещение благодарение партньорството на УНИЦЕФ и Пощенска банка

 

30 Октомври 2014

В град Сливен официално отвори врати Център за майчино и детско здраве и над 1150 семейства на малки деца и бременни жени от областта вече са получили домашно посещение благодарение подкрепата на партньорството „Най-добър старт за всяко дете“ на УНИЦЕФ и Пощенска банка. Центърът освен офис в града има и изнесени работни места в гр. Котел, Нова Загора и Твърдица.

В церемонията по откриването на Центъра участваха г-жа Валя Радева – Областен управител на Сливен, зам.-кмет Иван Петров, г-жа Таня Радочай – представител на УНИЦЕФ за България, д-р Васислав Петров – изпълнителен директор на МБАЛ ‚Д-р Иван Селимински“, Д-р Георги Георгиев, управител на МЦ „Д-р Г. В. Миркович“, г-н Румен Александров – регионален мениджър за Източна България на Пощенска банка.

„Радвам се, че откриваме Център за майчино и детско здраве в област Сливен само ден преди да бъдат отбелязани 135 години от стартирането на здравната грижа в областта и в навечерието на 25 години от приемането на Конвенцията за правата на детето. Защото всяко дете има равни права на достъп до здравеопазване, образование, справедливост и защита. Изключително разчитаме доброто партньорство между всички институции, професионалисти, родители, медии и бизнес да продължи в името на децата, които са нашето бъдеще, но те са тук и сега.“ Каза г-жа Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България. 

Центърът се създава с подкрепата на Пощенска банка, благодарение на дългосрочното стратегическо партньорство между финансовата институция и УНИЦЕФ България. Партньорството е най-големият проект на банката, част от политиката й за социална корпоративна отговорност. С инвестициите, които Пощенска банка е направила за разработването на платформата за дарения – през банкомат, на каса или чрез интернет банкиране са ангажирани всички от мениджърския й състав до служителите в клоновете.

„Инвестирахме значителни средства и усилия, за да разработим възможността за дарения, защото вярваме, че това ще се възвърне многократно в полза на обществото – повече деца да имат адекватна социална и здравна грижа. До този момент нашите клиенти, служители и партньори дариха близо 370 000 лева. Уверени сме, че дарените средства ще бъдат изразходвани по най-добрия начин, а именно – за осигуряване на подкрепа за повече деца и семейства и за обученията на медицинските сестри и акушерки“, каза Румен Александров, регионален мениджър за Източна България на Пощенска банка.

От юли до края на септември 2014г. специално обучените 18 медицински сестри и акушерки на Центъра са предоставили на посетените семейства информация, консултации, съвети и насоки за здравословен живот по време на бременност и подготовка за раждане. Професионалистите обръщат специално внимание и на психо-емоционална подготовка за родителство и основните грижи за новороденото и малкото дете. Бъдещите родители се консултират по проблемите на успешното кърмене, захранване и здравословно хранене на детето, насърчаване развитието, възпитанието, справяне при проблеми със съня на бебето или при трудно поведение на малкото дете, достъп до различни услуги за семейства и малки деца в областта и общината.

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ТЕЗИ УСЛУГИ?

Всяка бременна и всяко семейство с дете до 3 години на територията на област Сливен може да получи домашни посещения. Записването става на телефон: 044410431, Центърът работи всеки ден от 9.00 до 17.30ч.

Опитът на българските медицински сестри или акушерки, които провеждат домашните посещения на семейства на малки деца в областите Шумен и Сливен, е заимстван от най-добрите световни практики, където родителите на малко дете, независимо дали собствено, приемно или осиновено, и без значение от социален статус на семейството, получават домашни посещения. Българските медицински сестри и акушерки, които започват работа в Центъра за майчино и детско здраве в област Сливен, са преминали обучение, проведено от Медицинския университет в град Варна, който редовно участва в обмяна на опит с медицински сестри от Националната служба по здравеопазване на Великобритания. Обученията на медицинските сестри включват специализирани семинари по различни теми, свързани с развитието и грижата за малките деца – в това число кърмене, справяне с нежелано поведение, насърчаване на социалното, познавателно и емоционално развитие на детето от раждането, създаване на привързаност родител-дете и др.

Центърът за майчино и детско здраве е създаден по проект на УНИЦЕФ България и с подкрепата на Министерство на здравеопазването, Агенцията за социално подпомагане, Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“ и медицинския център „Д-р Г. В. Миркович“.

 

Представяне Център за майчино и детско здраве.pdf

 

За допълнителна информация:

Жаклин Цочева, директор „Комуникации”, УНИЦЕФ България
тел. 02/ 9696 208, е-mail: jtzocheva@unicef.org

За допълнителна информация за Пощенска банка:

Силвия Костова, началник отдел „Корпоративни комуникации и маркетинг“, Пощенска банка
тел. 02/ 8166 100, 0895 599 191
e-mail: SDKostova@postbank.bg,
http://mediacenter.postbank.bg

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.


Пощенска банка с правно име „Юробанк България” АД е член на Юробанк Груп.

Юробанк Груп е европейска банкова организация с общи активи от €74,8 млрд. евро, близо 18 000 служители и мрежа от над 1 000 клона в Гърция и други европейски държави. Отдадените и опитни служителите на групата предоставят специализирани услуги във всички страни, в които банковата институция е представена, подкрепяйки усилията на клиентите за успешно посрещане на финансовите предизвикателства.

Юробанк е един от четирите основни стълба на банковата система в Гърция. Групата има и стратегически позиции в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България, Румъния и Сърбия, предлага услуги за управление на активи в Кипър и Люксембург, както и представителство в Лондон. След успешното финализиране на увеличението на капитала с 2 864 млн. евро през май 2014 г., 64.6% от обикновените акции са собственост на институционални и индивидуални акционери.

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.