Център за майчино и детско здраве, подкрепен от УНИЦЕФ, ще отвори врати в средата на 2014г. и в област Сливен

06.03.2014 12:16

6 март 2014 г.

Център за майчино и детско здраве ще отвори врати в област Сливен в средата на 2014 г., обявиха днес по време на пресконференция в БТА Сливен, г-н Корнелий Желязков, областен управител на Сливен, г-жа Вера Рангелова, директор „Програми за ранно детско развитие“ на УНИЦЕФ България, г-н Румен Александров – регионален мениджър за Източна България на Пощенска банка, и г-жа Майя Грозданова, консултант на УНИЦЕФ „Закрила на детето“.

Центърът в област Сливен, също както и откритият в средата на 2013 г. в област Шумен, ще предоставя домашните посещения от медицински сестри и акушерки на настоящите и бъдещи родители. Основна цел на тази грижа е да бъде предоставена информация, консултации, съвети и насоки за здравословен живот по време на бременност и подготовка за раждане; психо-емоционална подготовка за родителство, основни грижи за новороденото и малкото дете; успешно кърмене, захранване и здравословно хранене на детето; насърчаване развитието и възпитание на малкото дете; справяне с проблеми със съня на бебето, храненето и трудно поведение при малкото дете; достъп до различни услуги за семейства и малки деца в областта и общината.

Финансирането на двата центъра в областите Шумен и Сливен става възможно благодарение на даренията на клиенти и служители на Пощенска банка в партньорството с УНИЦЕФ „Най-добър старт за всяко дете“. 

„Инвестирахме значителни средства и усилия, за да разработим възможността за дарения, защото вярваме, че това ще се възвърне многократно в полза на обществото - повече деца да имат адекватна социална и здравна грижа. За по-малко от три месеца нашите клиенти и служители дариха близо 170 000 лева. Уверени сме, че дарените средства ще бъдат изразходвани по най-добрия начин, а именно – за осигуряване на подкрепа за повече деца и семейства и за обученията на медицинските сестри и акушерки“, каза Румен Александров, регионален мениджър за Източна България на Пощенска банка.

Центърът ще ангажира 18 медицински сестри и акушерки, които ще работят на територията на цялата област Сливен. Центърът ще се състои от основен офис в град Сливен и изнесени работни места в гр. Котел, гр. Твърдица и гр. Нова Загора.

„От услугите на Центъра за майчино и детско здраве в област Сливен може да се възползва всяко семейство на малко дете или очакващо раждането на дете на територията на областта. Изключително разчитаме на доброто сътрудничество с общините, педиатрите, общопрактикуващите лекари, лечебните заведения, отделите за закрила на детето и социалните услуги, за да дадем най-добрата подкрепа за всяко семейство в грижата за малкото им дете.“ Каза Вера Рангелова, директор „Програми за ранно детско развитие“ на УНИЦЕФ България.

 

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ТЕЗИ УСЛУГИ?

Всяка бременна и всяко семейство с дете до 3 години на територията на област Сливен може да получи домашни посещения.

Опитът на българските медицински сестри или акушерки, които провеждат домашните посещения на семейства на малки деца в областите Шумен и Сливен, е заимстван от най-добрите световни практики, където родителите на малко дете, независимо дали собствено, приемно или осиновено, и без значение от социален статус на семейството, получават домашни посещения. Българските медицински сестри и акушерки, които започват работа в Центъра за майчино и детско здраве в област Сливен, ще преминат обучение, проведено от Медицинския университет в град Варна, който регулярно участва в обмяна на опит с медицински сестри от Националната служба по здравеопазване на Великобритания. Обученията на медицинските сестри продължават интензивно със специализирани семинари по различни теми, свързани с развитието и грижата за малките деца, включително кърмене, справяне с нежелано поведение, насърчаване на социалното, познавателно и емоционално развитие на детето от раждането, създаване на привързаност родител-дете и др.

За допълнителна информация:

Отдел „Корпоративни комуникации“, Пощенска банка

тел. 02/ 8166 178, 8166 508, 8166 101, e-mail: pr@postbank.bg

http://mediacenter.postbank.bg/

Жаклин Цочева, директор „Комуникации”, УНИЦЕФ България

тел. 02/ 9696 208, е-mail: jtzocheva@unicef.org

 

ПощенскабанкасправноимеЮробанкБългарияАДечленнаЮробанкГруп.

 

ЮробанкГрупеевропейскабанковаорганизациясобщиактивиот €80,1 млрд. евро (към 30.09.2013 г.), 20 000 служителиимрежаотнад 1 100 клонавГърцияи 7 другидържави. Отдаденитеиопитнислужителитенагрупатапредоставятспециализираниуслугивъввсичкистрани, вкоитобанковатаинституцияепредставена, подкрепяйкиусилиятанаклиентитезауспешнопосрещаненафинансовитепредизвикателства.

ЮробанкГрупимастратегическипозициивбанкиранетонадребноикорпоративнотобанкираневБългария, РумънияиСърбияпредлагауслугизауправлениенаактививКипър, ЛюксембургиприсъствасъщовЛондониУкрайна.

ПовечеинформациязаПощенскабанкаможетеданамеритенаwww.postbank.bg, кактоинаwww.facebook.com/PostbankBG.

ПовечеинформациязаЮробанкможетеданамеритенаwww.eurobank.gr

УНИЦЕФ е детският фонд на Организацията на обединените нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, компании, фондации и правителства.

Център „Майчино и детско здраве“ е създаден към Медицинския Център – МБАЛ Шумен по проект на УНИЦЕФ България и с подкрепата на Министерство на здравеопазването, Агенцията за социално подпомагане, МБАЛ-Шумен и Регионална здравна инспекция – Шумен.

Най-добър старт за всяко дете

07.03.2013 in Проекти

През 2013 г. УНИЦЕФ България откри Център за майчино и детско здраве в област Шумен, който предоставя безплатни домашни ...

Децата не идват с инструкции за отглеждане

17.09.2013 in Проекти

Детските сълзи карат родителите да се чувстват безпомощни. Медицинските сестри на Център за “Майчино и детско ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.