Център за обществена подкрепа отвори врати в Нова Загора

11.05.2016 14:22

 

Подкрепената от УНИЦЕФ България услуга помага на уязвими деца и семейства

 

11 май 2016 г., Нова Загора – Днес в гр. Нова Загора беше открит Център за обществена подкрепа. Новата услуга, създадена с подкрепата на УНИЦЕФ, отваря врати като държавно делегирана дейност, насочена към подкрепа на децата в община Нова Загора.

Центърът ще предоставя услуги, насочени към: предотвратяване на раздялата на деца от техните семейства, превенция на насилието и отпадане от училище, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на осиновители, превенция на антисоциалното поведение и консултиране и подкрепа на деца в конфликт със закона.

За жалост живеем в общество, в което бездната на неравенството се увеличава и ние всички трябва да работим за нейното преодоляване - в най-добрия интерес на децата, особено на най-уязвимите. Центърът използва методология, приета от държавата и ние сме радостни от този факт, защото само заедно - местни, регионални и национални власти, в партньорство с УНИЦЕФ - можем да постигнем по-голяма закрила за децата и младежите и да подпомогнем семействата и общностите им, защото искаме да живеем в свят, в който всички деца имат равни шансове“, каза г-жа Мария Хесус Конде, Представител на УНИЦЕФ за България, при откриването на новата услуга.

„Центърът ще функционира като държавно делегирана дейност и това е от изключително значение, защото само когато си подадем ръка - местни, национални власти и партньори в лицето на УНИЦЕФ - можем да вървим напред и да гарантираме развитието на всички деца. Ето защо пожелавам на екипа много търпение, упоритост, всеотдайност и успехи - защото техните успехи ще са успехи на и за децата!“ Това заяви г-н Николай Грозев, кмет на град Нова Загора, при откриването на услугата. 

Центърът за обществена подкрепа е създаден в партньорство между Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) и институции на национално ниво - Министерството на правосъдието, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и общините в област Сливен - и се осъществява подкрепата на Френския национален комитет за УНИЦЕФ.

Допълнителна информация: УНИЦЕФ предоставя финансиране за ремонт и оборудване на Центъра и осигурява обучение на екипа. Финансирането от УНИЦЕФ възлиза на 140 000 лева. Домашният уют за Центъра за обществена подкрепа е предоставено от ИКЕА България.

Управлението на Центъра се осъществява от Община Нова Загора.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
Tel: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org

 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Заедно от детската градина

22.10.2015 in Проекти

bTV и УНИЦЕФ стартират нова социална кампания за децата със специфични ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.