Център за подкрепа и развитие на деца отвори врати в Котел

11.05.2016 10:56

 

Подкрепената от УНИЦЕФ България услуга подпомага деца и семейства в риск

11 май 2016 г., Котел – Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) откри Център за подкрепа и развитие на деца в град Котел. Това представлява комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на децата на улицата и отпадане от училище, както и социална рехабилитация и интеграция на децата. Центърът ще предоставя също подкрепа за деца и младежи в конфликт със закона, предвижда се пилотиране и на социално предприятие.

Новият Център за подкрепа и развитие на деца включва също и програма за ранно детско учене за деца от уязвими семейства на възраст от 3 до 4 години, които не посещават детска градина. Програмата предоставя полудневни образователни занятия с деца с цел насърчаване на тяхното развитие и подготовка за преход към детската градина или задължителната предучилищна подготовка.

"Този център представлява разширение на предоставяните от УНИЦЕФ услуги по социална закрила - с фокус към по-голяма равнопоставеност и подкрепа за най-уязвимите деца. Целите на центъра са много амбициозни, така че за реализирането им УНИЦЕФ ще разчита на ангажираността на местните, регионалните и националните власти - само така можем да гарантираме, че тази услуга ще бъде устойчива за повече от една година и ще работи дългосрочно в най-добрия интерес на децата." Това заяви г-жа Мария Хесус Конде, Представител на УНИЦЕФ за България, при откриването на новата услуга.

 

"Грижата за децата е наш основен приоритет, защото те са национален капитал. Ние ще работим за образованието и социализацията на деца от всички етноси и затова аз поемам ангажимента да направим всичко по силите си тази дейност да се превърне в държавно делегирана - за да можем всички ние да поемам отговорност за пълноценното развитие на децата, особено на най-уязвимите. Благодаря на УНИЦЕФ и всички партньори, защото без тяхната кауза и отдаденост това просто нямаше да е възможно", каза г-н Коста Каранашев, кмет на град Котел, при откриването на услугата.

Центърът е създаден в партньорство между Детския фонд на ООН и институции на национално ниво - Министерството на правосъдието, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и общините в област Сливен - и се осъществява подкрепата на Френския национален комитет за УНИЦЕФ.

Допълнителна информация:  
УНИЦЕФ предоставя финансиране за ремонт и оборудване на Центъра, както и за неговата издръжка в рамките на една година и осигурява обучение на екипа. Финансирането от УНИЦЕФ възлиза на 359 000 лева. Домашният уют в Центъра за подкрепа и развитие на деца е предоставен от ИКЕА България.

Управлението на Центъра е възложено на Международна социална служба - България.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България    
Tel: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Заедно от детската градина

22.10.2015 in Проекти

bTV и УНИЦЕФ стартират нова социална кампания за децата със специфични ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.