УНИЦЕФ: 1 на всеки 5 деца в развитите страни живее в относителна бедност поради ниски доходи, а 1 на всеки 8 е изправено пред несигурност относно храната си

14.06.2017 18:07

 

Богатите държави срещат препятствия по пътя си към изпълнението на глобалните си обещания към децата

 

Флоренция/Ню Йорк, 15 юни 2017 г. – По данни на последния доклад на Центъра за изследване на УНИЦЕФ - Иноченти, 1 на всеки 5 деца в развити държави живее в относителна бедност поради ниски доходи, а 1 на всеки 8 е изправено пред несигурност относно храната си.

„Да градим бъдещето: Децата и целите за устойчиво развитие в богатите държави“ е първият доклад за оценка на състоянието на децата в 41 страни с високи доходи във връзка с целите за устойчиво развитие, определени като най-важни за благосъстоянието на децата. Той класира страните на базата на тяхното представяне и детайлизира предизвикателствата и възможностите, пред които развитите икономики са изправени в постигането на глобални ангажименти към децата.

„Докладът е сигнал лампа, че дори и в страните с високи доходи напредъкът не е от полза за всички деца. По-високите доходи не водят автоматично до по-добри резултати за всички деца и може наистина да задълбочат неравенствата. Правителствата във всички страни трябва да предприемат действия, за да гарантират, че пропуските са намалени и е постигнат напредък, за да се постигнат Целите за устойчиво развитие за децата.“, каза Сара Кук, директор на Центъра за изследване на УНИЦЕФ – Иноченти.

Ключовите резултати от избраните индикатори за Целите за устойчиво развитие за деца и юноши в богатите страни включват:

Изкореняване на бедността: Средно 1 на 5 деца в богатите страни живее в относителна бедност поради ниски доходи, като има големи разлики, от 1 на 10 деца в Дания, Исландия и Норвегия, до 1 на 3 в Израел и Румъния.

Край на глада: Средно 1 на 8 деца в страни с високи доходи е изправена пред несигурност относно храната си, като нараства до 1 на 5 в Обединеното кралство и САЩ и до 1 на 3 в Мексико и Турция.

Добро здраве: Неонаталната смъртност драстично пада в повечето страни; намаляват също и честотата на самоубийства при младежите, ражданията от тийнейджъри и пиянствата. Въпреки това, 1 от 4 младежа съобщава за два или повече проблема с психичното си здраве повече от веднъж седмично.

Качествено образование: Дори в най-добре представящите се страни, включително Япония и Финландия, около една пета от 15-годишните не достигат минимални нива на владеене на умения по четене, математика и наука.

Равенство между половете: Средно, 14% от анкетираните в 17 богати страни смятат, че момчетата заслужават да получават приоритетно университетско образование, като в повечето от тези страни това твърдение е по-широко застъпено сред мъжете.

В изследването на 41-те страни, класацията е добра за онези страни, които често се появяват на върха на последните сравнения за развитието на човека и детето - скандинавските страни, Германия и Швейцария - и по-слабо за страните с по-ниски доходи в групата, като Румъния, България и Чили. Все пак, по-задълбочено анализиране разкрива възможност за подобрение на всички нива, тъй като всички страни се класират в средната или долната третина на две или повече цели.

За някои показатели - неравенство на доходите, самообявяване от младежите на проблеми с психичното здраве и затлъстяването - тенденциите подсказват за безпокойство в по-голямата част от богатите страни. В 2 от 3 проучвани държави най-бедните домакинства с деца са далеч под средното ниво, което е било през 2008 г. Степента на затлъстяване сред 11-15 годишните и честотата, с която подрастващите съобщават за два или повече проблема с психичното си здраве седмично се увеличава в повечето страни.

Въпреки че в много страни се наблюдава значителен напредък в редица показатели, все още има големи разлики между тях в други области. Националните равнища на доходите не обясняват всички тези разлики: например, Словения е далеч по-напред от много по-богатите страни по много показатели, а САЩ е 37-а в обобщената класация на 41-те изследвани страни.

Въз основа на резултатите, представени в доклада, УНИЦЕФ призовава държавите с високи доходи да предприемат действия в пет ключови области:

Поставете децата в основата на справедливия и устойчив напредък - Подобряването на благосъстоянието на всички деца днес е от съществено значение за постигане на равенство и устойчивост.

Не забравяйте нито едно дете - Националните средни стойности често скриват крайните неравенства и сериозните изоставяния на групите в дъното на отделните изследвания.

Подобряване на събирането на сравними данни - по-специално за насилието срещу деца, ранното детско развитие, миграцията и пола.

Използвайте класацията, за да набележите конкретни политики и мерки в националния контекст - Никоя държава не се справя добре с всички показатели за благосъстоянието на децата и всички страни се сблъскват с предизвикателства в постигането на поне някои от Целите за устойчиво развитие, насочени към деца.

Отстояване на ангажимента за устойчиво развитие в световен мащаб - Общата рамка на Целите за глобално развитие ангажира всички страни в глобално начинание.

Бележка за редакторите: 
„Да градим бъдещето: Децата и целите за устойчиво развитие в богатите държави“ е 14-то издание на поредицата от доклади, изготвен от Центъра за изследване на УНИЦЕФ – Иноченти. Докладът се съсредоточава върху 10 от Целите за устойчиво развитие, считани за най-подходящи за благосъстоянието на децата, и използва сравними източници на данни за 25 показателя, специално избрани за оценка на състоянието на децата в контекста на високи доходи. Съставната таблица-класация обобщава резултатите от 41 държави от Европейския съюз и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в целия набор от индикатори.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации в УНИЦЕФ България    
Тел.: 02/9696207      
E-mail: jtzocheva@unicef.org 

 

 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

УНИЦЕФ: Най-уязвимите деца в България имат нужда от твоята подкрепа

31.05.2017 in Проекти

На 1 юни, Денят на детето, Детският фонд на ООН стартира дарителска ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.