УНИЦЕФ: 100 бебета се раждат всеки ден в областите, които са най-силно засегнати след земетресението в Еквадор

18.05.2016 16:28

 

Месец след земетресението децата от Еквадор все още се нуждаят от подкрепа 

Ню Йорк, Женева, 16 май 2016г. – средно 100 бебета се раждат всеки ден в Есмералда и Манаби, провинциите, които са най-силно пострадали след земетресението в Еквадор, съобщава УНИЦЕФ.

„В региона, в който 1 на всеки 5 деца страда от диария и хронично недохранване, е много важно да бъдат обезпечени основните нужди на бебетата, за да могат да оцелеят и да се развиват“, това заяви Грант Леайти, Представител на УНИЦЕФ в Еквадор.

Земетресението от 16 април 2016г. уби 660 души, разруши водоснабдителната система и засегна 33 здравни центрове, половината от които не са функционални. Земетресението също така повреди и разруши над 560 училища и затвори повече от 10 000 сгради.

Незабавният отговор, воден от правителството, позволява на 75% от децата да се завърнат в класните стаи, а също така осигурява интегрирана подкрепа за над 30 000 души, които са получили подслон в официалните лагери, като включва оосигуряване на основни нужди, медицинска и психологическа подкрепа. С подкрепата на УНИЦЕФ достъпът до чиста питейна вода е възстановен в Яма и Педернал, двата града, които бяха най-силно пострадали след земетресението.

Месец след земетресението хиляди хора остават в импровизирани лагери, в които липсват основни услуги, а 120 000 деца спешно се нуждаят от временни образователни пространства.

УНИЦЕФ работи с правителството и партньори, за да подпомага най-уязвимите деца и семейства. 

:: Съвместно с Министерството на образованието УНИЦЕФ изгражда временни образователни пространства за 20 000 деца и разпространява сред над 60 000 деца 750 комплекта „Училище в кутия“. Първите образователни центрове вече са открити в Педернал, Иама, Матал, Корера и Муисне.
:: Съвместно с националните власти, отговорни за водоснабдяването, и местни общини, УНИЦЕФ осигурява вода и санитарно-хигиенни услуги в лагерите, временните образователни центрове, като предоставя чиста питейна вода и санитарно-хигиенни материали в областите, в които водоснабдяването е било разрушено.
:: С помощта на Министерството на социалното включване, УНИЦЕФ осигурява психологическа подкрепа и популяризира спортуването и културните дейности сред децата и младежите, с цел да подпомогне тяхното емоционално възстановяване.


:: Подкрепяйки Министерството на здравеопазването, УНИЦЕФ разработва протоколи за скрининг на острите форми на недохранване; разпростраява информация сред общностите за превенция на Векторно-предавани трансмисивни инфекции като ЗикаДенге и Чикунгуня; осигурява микроелементи и витамин А за захранване, цинк и соли за орална рехидратация след диария; осигурява палатки, където да се настанят разрушените здравни центрове; създава временни здравни пунктове в близост до лагерите. Пространства подходящи за бебета също ще бъдат създадени в Педернал, Яма и Муисе.

Все още финансирането остава изключително недостатъчно. УНИЦЕФ ще трябва да събере 15 милиона долара, за да отговори на нуждите на повече от 250 000 деца преди средата на юли. До този момент са събрани само 15% от тази сума.

„Ако общността на дарителите не се мобилизира в подкрепа на пострадалите, хиляди деца ще бъдат изложени на сериозен риск“, допълни още Грант.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България    
Tel: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org

 

 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.