УНИЦЕФ, АСП и Община Варна подписват Меморандум в подкрепа на децата от Могилино

04.05.2008 22:37

04 май 2008 г. - На 4 юни от 12.00 часа в София Прес, като част от проекта за подкрепа на децата от Могилино, ще бъде подписан Меморандум за разбирателство между Община Варна, Агенцията за социално подпомагане (АСП) и УНИЦЕФ България. Целта на споразумението е създаването на малка къща (Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания) на територията на Община Варна, в които ще бъдат настанени част от децата от дома в с. Могилино.

Като част от партньорството УНИЦЕФ предоставя пряко финансиране на Община Варна и оборудване на центъра. Тези финансови средства бяха набрани по време на телевизионното предаване "Великолепната шесторка", осъществено съвместно с bTV и "Global films". Организацията ще предостави и техническа помощ за изработване на концепцията за тази нова за България социална услуга, както и изработване на стандарти. УНИЦЕф ще обучи и персонала на малката къща съобразно международните изисквания и тенденции.

Мониторингът на предоставяните услуги от новия Център ще се извършва от АСП, която също така ще извърши и всички административни мерки на общинско и държавно ниво за разкриването на услугата в морската столица и покриване на разходите за по-нататъшното функциониране на услугата.

За "Великолепната шесторка":
"Великолепната шесторка" е нов за България телевизионен формат, който bTV посвети напълно на децата в дома в с. Могилино. Предаването беше продуцирано от "Global Films" с режисьор Магърдич Халваджиан. В рамките на месец и половина, от 14 януари до 21 февруари, благотворителното шоу събра от sms-и и дарения от частни лица и компании над 1.8 млн. лв. за изграждане на Малки къщи за децата от социалната институция, станала известна от покъртителния филм на BBC "Изоставените деца на България". За това време 6 известни личности - Николай Свинаров, Тити Папазов, Мариана Векилска, Румяна Маринова, Нели Иванова, Мартин Захариев, пяха в дует с 6 български изпълнители - Дичо, Мариана Попова, Рени, Данчо Караджов, Веселин Маринов, Деси Добрева два пъти седмично, подкрепяни от журналисти, колеги, актьори и др.

За социалната услуга Малка къща за деца - Център за настаняване от семеен тип:
Център за настаняване от семеен тип е алтернативна социална услуга в общността, в която малка група деца живеят в среда близка до домашната - те ходят на училище, имат съседи, играят и се срещат с приятели в квартала. Детето и неговите потребности са в центъра на живота в Центъра. Всяко дете, което живее там е уникално и неповторимо и ще му се предоставят най-благоприятните възможности за развитие.

Центърът има за цел да даде възможност на децата за по-добро бъдеще, като им предоставя индивидуална грижа и внимание. Този тип грижа ще помогне на децата да говорят за чувствата и желанията си, за миналото, което трябва да разберат, за привързаността, за надеждите и мечтите си, за бъдещето.
Къщата ще има малък обгрижващ персонал, който ще осигурява непрекъсната специализирана грижа за децата настанени там. Персоналът ще включва различни специалисти - медицински лица, социални работници, психолози, логопеди, рехабилитатори и/или други специалисти.

За повече информация:
Цветелина Бонова, Комуникации и връзки с обществеността, УНИЦЕФ България
Тел.: 02-96-96-207, 0882-42-44-43        
е-mail: tbonova@unicef.org

 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.