УНИЦЕФ България - Годишен доклад 2008

15.04.2009 00:00

Вижте Доклада

2008 година беше пълна с предизвикателства и големи постижения. Заедно със своите партньори УНИЦЕФ постигна съществен напредък в осъществяването на целите на програмата за сътрудничество в България. Много беше постигнато, но и много остава да бъде осъществено занапред. 

В този годишен доклад за 2008 г. ние с удоволствие представяме някои от основните насоки в работата на УНИЦЕФ. Докладът очертава важните
постижения във всяка от нашите приоритетни области: социална политика и застъпничество, мониторинг върху правата на детето, деинституционализация, развитие на алтернативни социални услуги, закрила на детето, превенция на насилието срещу деца, комуникации, застъпничество и фондонабиране.


Да работим заедно за преодоляването на предизвикателствата в тези области е от ключово значение за закрила правата на децата в България. Това е също така и инвестиция в изграждането на безопасна, сигурна, осигуряваща възможности и подкрепяща среда, в която всяко дете може да расте здраво, образовано, информирано и социално активно. Надявам се да прочетете с удоволствие този доклад!


Октавиан Бивол,
Представител на УНИЦЕФ за България

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.