УНИЦЕФ България и Община Сливен дават начало на нови услуги за деца и семейства

12.07.2012 16:51

Сливен ще бъде пилотна община за развиване на иновативни услуги за подкрепа на деца и семейства в риск и деца в конфликт със закона. Заедно с УНИЦЕФ общината ще развива съществуващите услуги, ще създаде Семейно-консултативен център и ще подкрепи родителите на малки деца чрез стартиране на  Работилници за родители - Да пораснем заедно". Това бе договорено на среща с кмета на община Сливен Кольо Милев, в която  от страна на  УНИЦЕФ България  участваха   Елена Атанасова - програмен директор „Мониторинг и оценка",  Иван Тумбев - директор „Администрация и финанси" и  Ралица Сечкова, експерт по областно планиране и работа с общности.

„От септември заедно ще развиваме услуги за деца и семейства в риск като целта ни е да доразвием  наличните ресурси и съответно ще предоставим нови услуги, съобразени с нуждите на децата, семействата и общностите в риск ", каза Елена Атанасова.

По време на срещата УНИЦЕФ дари на общината лек автомобил, за да се подпомогне мобилната работа на социалните работници да достигнат до семействата в риск, с цел подобряване достъпа до качествени социални, здравни и образователни услуги.

Кметът на Община Сливен Кольо Милев благодари за дарението и подкрепата:„Община Сливен държи на своя ангажимент да работи в интерес на децата. За нас е изключително важно да участваме и в световно призната инициатива на УНИЦЕФ „Община - приятел на детето", каза той.

Община-приятел на детето

01.10.2010 in Проекти

Това е град, община или друга система на местно самоуправление, активно ангажирана с правата на децата, a нуждите, ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.