УНИЦЕФ България и bTV проведoха успешен благотворителен концерт-телетон “Заедно от детската градина”

02.12.2015 12:08

 

Над 100 популярни личности се застъпиха за правата на децата със специфични потребности в България, а над 16 000 БЛАГОДЕТЕЛ-и се ангажираха да подкрепят каузата с месечни дарения

София, 1 декември 2015 – УНИЦЕФ България и bTV Media Group проведоха успешен благотворителен концерт-телетон. Събитието се проведе в най-гледаното време на телевизионния канал – в събота вечерта (28 Ноември) от 20 до 22:30 ч. Това беше отлична възможност за застъпничество за правата на децата и фондонабиране в продължение на 2 часа и половина. Посланието достигна до милиони зрители в България и по света, а хиляди от тях се ангажираха с каузата. Над 16 000 души станаха БЛАГОДЕТЕЛ-и с месечни дарения от 5 лева в подкрепа на правото на децата със специфични потребности и децата с увреждания да живеят, учат и играят наравно със своите връстници – „Заедно от детската градина“. С месечните дарения УНИЦЕФ и партньорите ще изградят в следващите 2 години модел за приобщаваща среща в около 12 детски градини, който след това би трябвало да се приложи от националните власти в цялата страна – за всички деца на България. 

За да дадат тласък на този процес, над 100 популярни личности от телевизията, театъра, музиката, спорта обединиха сили в предаване на живо, целящо да насърчи солидарност с децата със специфични потребности и промяна на обществените нагласи спрямо децата с увреждания. Сред тях беше и г-жа Кристалина Георгиева, Вицепрезидент на Европейската комисия, която изпрати послание до българската аудитория. Телетонът показа и етичен подход в медийното отразяване на предизвикателствата пред децата със специфични потребности. 

Най-новото проучване не общественото мнение (по поръчка на Държавната агенция за закрила на детето) показва, че 65% от запитаните хора отговарят, че не биха искали децата с интелектуални затруднения да бъдат част от класа или групата на техните деца; както и че 20% от хората имат против деца с физически увреждания да бъдат заедно с техните деца в детската градина или училище. Ето защо над 8 000 деца в България са напълно изолирани от обществото и им е отказано правото да посещават образователни заведения наравно с връстниците си – което ги лишава от шанса да развият своите силни страни и потенциал. Причините за отхвърлянето и неприемането на деца със специфични нужди и увреждания се коренят в предразсъдъци, липса на разбиране и отсъствие на подкрепяща и приобщаваща среда.

Моделът за приобщаваща среда, който УНИЦЕФ и партньорите целят да изградят в детските градини, включва осигуряването на достъпна физическа среда, както и индивидуална работа със специалисти – логопеди, психолози и др. – както и подкрепа за семействата, за да могат те да бъдат част от живота и развитието на децата в детската градина и извън нея; а също така обучение на учителите и директорите, както и назначаване на допълнителни възпитатели и помощник-учители, за да могат децата да получат индивидуална грижа и внимание.

Това е вторият благотворителен концерт, който УНИЦЕФ България организира в рамките на по-малко от една година. Кампанията Телетонът „Бъдеще без насилие за всяко дете“, който се проведе в края на месец януари 2015 г. в подкрепа на децата и жените-жертви на насилие и телетонът „Заедно от детската градина“ от 28 ноември 2015 г. привлякоха общо около 40 000 БЛАГОДЕТЕЛ-и и няколко големи корпоративни дарители. След информационната, застъпническа и фондонабирателна кампания „Бъдеще без насилие за всяко дете“ УНИЦЕФ изгради 2 Центъра за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“ в Монтана и София и предстои откриване на трети до края на годината – в гр. Шумен.

За трети пореден път УНИЦЕФ прилага в рамките на благотворителен концерт-телетон иновативния за България и за света подход на месечни дарения чрез мобилен телефон.  Високо-ефективната система за комуникация с дарителите се утвърди като предпочитан за аудиторията начин за проява на солидарност и съпричастност с децата на България. 

Още снимки вижте на страницата на УНИЦЕФ България във Фейсбук. 

Гледайте целия концерт тук: 

Заедно от детската градина

22.10.2015 in Проекти

bTV и УНИЦЕФ стартират нова социална кампания за децата със специфични ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.