УНИЦЕФ България издигна гигантски балон в небето над София в защита на детските права

04.04.2015 15:18

  

Атрактивната проява е част от кампанията за популяризиране на детско участие 

04 април 2015 г. Детският фонд на ООН проведе уникално за България събитие. В небето над столичния Южен парк се издигна огромен надуваем балон с големината на 8-етажна сграда. С издигането на гигантската атракция УНИЦЕФ символично „издигна“ и гласа на децата и младежите. По този начин организацията направи видимо за цялото общество правото на младото поколение да изразява свободно мненията си по всички въпроси, които ги касаят пряко или косвено. Идеята е възрастните да чуват гласа на децата и да отчитат техните позиции, когато взимат решения за живота и благосъстоянието им.

Сред присъстващите на събитието имаше деца на различна възраст и от различни социални групи, с различни способности или етнически произход – ученици, деца бежанци, деца с увреждания, млади таланти.   Те имаха уникалната възможност да научат повече едни за други и за правата си, докато в същото време се забавляват. За целта се проведе невиждан досега в България „Купон с балон“ – своеобразен флашмоб, в който децата и младежите пееха песни, танцуваха съвременни танци, правиха си групови снимки и бяха заснети с безпилотен самолет от въздуха, докато се забавляват – но и докато споделят послания към възрастните. Всеки имаше възможността да напише на огромна стена своите мечти, амбиции, притеснения или страхове. Важното беше те да станат достояние на политици, родители, учители, социални работници, магистрати и т.н., както и да отлетят към други части на света, където да бъдат споделени с други деца.

За балона: Световният проект „Да летим високо в името на децата“ е нещо, което се случва за първи път в човешката история. Това е инициатива с идеална дел, подкрепена от УНИЦЕФ. Проектът стартира в края на 2013 г. и ще продължи 4 години, в които ще обиколи над 100 държави. Целта на гигантския балон е да накара децата да мечтаят; да се повиши информираността за правата им; да се насърчи приобщаването като основна ценност в обществото; да се създаде средище за забавление и образование. Проектът има намерение да създаде солидарност – както между деца от различни групи в обществото, така и между децата от различните държави, а също между децата и възрастните. България е първата спирка от европейската обиколка на балона. Повече за него вижте тук: http://flyinghighforkids.com/

За кампанията „Моят глас е важен“:   
През месец март УНИЦЕФ България стартира информационна и социална кампания „Моят глас е важен“, посветена на правото на детско участие. Първият етап от кампанията се състои в провеждането на консултации с деца от различни възрастови групи с и различен социален статус или етнически произход. До 10 април те все още имат възможността да попълнят онлайн анкета на адрес www.unicef.bg/glas, която иска да чуе мнението на децата и младежите по всички важни за тях теми. Позициите им ще бъдат взети предвид от властите в държавата при актуализацията по-късно тази година на Националната стратегия за детето (2008-2018). Другият основен елемент на кампанията е насочен не само към децата, но и към възрастните – УНИЦЕФ иска да промени обществените нагласи спрямо правото на детско участие.

За правото на детско участие:   
Това представлява информирано и доброволно включване на децата – в това число деца от маргинализираните групи, деца на различна възраст и с различни способности – във всички въпроси, които ги засягат пряко или косвено. Детското участие е гарантирано от международното законодателство и е право на всички деца – както индивидуално, така и на групово ниво. На индивидуално равнище децата имат право да бъдат изслушвани и мненията им да бъдат отчитани, когато възрастните (родители, роднини, учители, лекари, съдии и други специалисти) вземат решения, които ги засягат. Като група, децата имат правото да им се даде възможност да оказват влияние на решенията, които се вземат в обществото – в училища, местни администрации, доставчици на услуги, граждански организации или правителството.

Защо детското участие е важно:   
Ето до какви добри резултати води правото на децата да изразяват свободно мнението си по важни въпроси:

За правата на децата и задълженията на възрастните:   
Правото на детето да бъде изслушвано е регламентирано в Конвенцията на ООН за правата на детето. Тя е най-широко ратифицираният международен договор в историята на човечеството и дава на детето уникален социален и правен статут, признавайки, че макар до 18-годишна възраст да нямат пълна автономност, децата са носители на пълен набор от права. Това признаване възлага и конкретни задължения на възрастните по отношение на децата: от тях се иска да гарантират подходяща закрила и да насърчават най-добрия им интерес – но правейки това, трябва също да гарантират, че е осигурено време, пространство и възможности децата сами да изразяват своите мнения и те да бъдат вземани под внимание при решенията и действия, които ги засягат.

За УНИЦЕФ:    
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Ивайло Спасов, Консултант Комуникации, УНИЦЕФ България - 0888 40 63 83, ispasov@unicef.org 

Моят глас е важен

28.04.2015 in Проекти

През месец Март 2015 г. УНИЦЕФ България стартира информационна и социална кампания, посветена на правото на детско ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.