УНИЦЕФ България откри Детска и младежка зона в град Сливен

23.04.2015 14:38

Сигнализирай за деца в риск или жертви на насилие 

Новата услуга е филиал на Център за работа с деца на улицата

23 април 2015 г., Сливен – Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) откри първата по рода си Детска и младежка зона, която е филиал на Център за работа с деца на улицата. Дейността на новата услуга ще бъде насочена основно към деца в конфликт със закона и уязвими деца, както и деца в риск. В рамките на иновативен и комплексен подход на тях ще им бъде предоставяна интензивна психо-социална помощ, разнообразни образователни дейности, както и подкрепа за развитието на социални и житейски умения.

„Ние в УНИЦЕФ вярваме, че всяко дете идва на този свят със своя потенциал. И е в полза както на личността, така и на семейството, а и на обществото да развият пълния потенциал на децата. Искаме децата в Сливен да имат шанса да оцеляват, да се развиват, да са здрави и образовани. С откриването на Детската и младежка зона ние ще помагаме и на тийнейджърите от 10 до 18 г., които са допуснали определени грешки в живота си, да получат втори шанс – това е шанс и за обществото да поправи отношението си към уязвимите деца и децата в конфликт със закона“, заяви г-жа Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ за България.

Пъстрата церемония по откриването на Детската и младежка зона в Сливен беше съпътствана с музика на живо от знаменития оркестър „Карандила“, както и с рисуването на графити от местни млади таланти в областта на изобразителното и уличните изкуства. Сред гостите на събитието бяха посланик Стефан Тафров, постоянен представител на България в ООН; г-н Димитър Сяров, Областен управител на Сливен; г-жа Деяна Костадинова, секретар на Президента по социалните политики и младежта; г-н Ваньо Шарков, заместник-министър на здравеопазването; г-жа Ева Жечева, Председател на Държавната агенция за закрила на детето.

 

 

„Една от сферите, в които работим най-усилено в момента, е детското правосъдие. Става въпрос не просто за правата на децата, а за общочовешки ценности, които ни правят по-силни като родители, професионалисти и общество. Много важно е, че новият Център на УНИЦЕФ в град Сливен ще работи не само с децата, а и със семействата като цяло, защото родителите също имат нужда от подкрепа, за да се справят с предизвикателствата“, заяви г-жа Ева Жечева, Председател на Държавната агенция за закрила на детето.

Новият тип услуга е базиран на проактивен, интегриран подход и ще предоставя на децата и техните семейства всеобхватна подкрепа (правна, образователна, социална), от която те ще имат нужда процеса си на реинтеграция и ресоциализация. Детската и младежка зона е обзаведена с оборудване, дарено от ИКЕА, и ще предоставя подходящи и насърчителни условия за работа с деца и младежи с проблемно поведение, които напускат или са на прага да напуснат училище; деца в конфликт със закона; уязвими деца или деца в риск.

„Ние си сътрудничим превъзходно с УНИЦЕФ и искам да заявя и пред властите в държавата, че сме сред общините в страната, които работят по всички социални програми и до този момент не сме се отказали от нито една дейност – независимо дали се финансира от държания бюджет или от местния. Откриването на филиал към Центъра за работа с деца на улицата е поредното доказателство, че имаме нужда от интегрирани политики, за да гарантираме, че децата от всички етноси ще получат равен шанс за достъп до образование, здравеопазване и правосъдие“, заяви г-н Кольо Милев, кмет на община Сливен.

Община Сливен и УНИЦЕФ развиват съвместната си дейност през последните три години. В края на миналата година в града отвори врати Центъра за майчино и детско здраве; а в началото на тази година – Синя стая за щадящо изслушване на деца; както и първият в България Център за психологическа подкрепа за деца и семейства, което е също иновативна услуга.

Защо Детската и младежка зона отваря врати точно в Сливен? Сливен е един от регионите, в които Детският фонд на ООН работи най-интензивно на територията на България. Причината за това е, че Сливен е населеното място с най-голям брой деца сред населението си – около 45 000 – и в същото време има една от най-сериозните концентрации на проблеми и предизвикателства пред живота и развитието на децата. Сред тях са: висок процент детска смъртност; висок процент на ранните бременности; висок процент на незаписване в детска градина или отпадане от училище. Ето защо основната цел на УНИЦЕФ е намаляване на неравенството, развитие на ефективни и културно-обособени услуги при общностите в най-неравностойно положение, застъпване на детските права в сферата на здравеопазването, образованието, развитието и закрилата. 

Предизвикателствата зад статистиката:

Сливен е един от регионите с най-висок процент детска смъртност в страната и в ЕС (12.8 на 1000 през 2014 в сравнение със 7.3 на 1000 средно за страната). 35 на сто от бременните жени в региона не са здравно осигурени, като средно за страната този дял е 13 на сто. Регионът се нарежда на второ място по брой случаи на ранна бременност и непълнолетни майки – през 2014 г. 25 % от всички раждания в региона са от майки под 20-годишна възраст, а 5.3% - от майки под 16-годишна възраст (на фона на 1,3% за страната). Явлението е свързано с продължаващи практики като детските бракове, както и утвърдили се предизвикателства, свързани с достъпа до здравна грижа и други социални проблеми. Процентът на записване в детски градини за Сливен е 58.6 на сто, при среден за страната 74.9%. В региона отпадането от училище през задължителния образователен период е над 18%, а над 30% от населението на възраст между 25 и 64 години са учили до 8-и клас или са прекъснали по-рано.

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За ИКЕА:

Оборудването на Детската и младежка зона беше предоставено безвъзмездно от ИКЕА България. За втора поредна година ИКЕА България, в допълнение към глобалната кампания „Плюшени играчки в помощ на образованието“, проведе паралелно и местна инициатива под наслов „Колко е добре да дариш по две“. През 2014 г. клиентите на компанията закупиха близо 22 хиляди играчки, като за всяка от тях ИКЕА България дари по 2 лева в подкрепа на образователните проекти на УНИЦЕФ в страната – под формата на мебели, играчки и творчески материали.

За повече информация:

Ивайло Спасов, Консултант Комуникации, УНИЦЕФ България
Тел. 0888406383, 0888907330, E-mail: ispasov@unicef.org

 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.